KORT SAGT I skole med handicap

Sommerferien er ved at være forbi, og masser af forventningsfulde børn venter på at komme i skole

SKOLESTART:Sommerferien er ved at være forbi, og masser af forventningsfulde børn venter på at komme i skole - måske for første gang. Ude i klasserne vil nogle af børnene skille sig lidt ud fra de andre, fordi de er født med cerebral parese. Disse børn kaldes i daglig tale for spastikere. En dansk undersøgelse fra 2003 viste, at kun de færreste spastikere født i perioden 1965-1978 fik en udannelse: Blot 33 pct. gik i skole efter 7. klasse. Det må kunne gøres meget bedre! Der er derfor brug for at sikre børnene en god skolegang, som tager udgangspunkt i det enkelte barns muligheder og ressourcer, og som giver barnet lige netop den hjælp og støtte, barnet har brug for. Det er en forudsætning for, at barnet kan udvikle sig fagligt og blive en del af det sociale liv i klassen. Kommunerne og folkeskolerne spiller en helt central rolle i forhold til at sikre, at det spastiske barn får en god oplevelse med at gå i skole. Landets kommuner skal være villige til at betale for den hjælp og støtte, barnet har brug for, og den enkelte folkeskole skal være parat til at rumme de særlige behov et barn med spastisk lammelse kan have. Anne Holm Hansen direktør i Spastikerforeningen, Flintholm Allé 8, 2000 Frederiksberg