EMNER

KORT SAGT Tronfølgen

Nu skal tronfølgeloven revideres, og vi skal til folkeafstemning. Revisionen skal bl.a. sikre, at der ikke diskrimineres mellem kønnene.

Er der nogen, der har tænkt på, hvorfor det lige skal være den ældste i en søskendeflok, der er den bedste? Er det ikke lige så stor diskrimination af yngre søskende , at de ikke er med i spillet om arvefølgen? I øvrig arvelovgivning er søskende heldigvis ligestillede. Ægte søskende af samme forældrepar burde vel have fuldstændig samme forudsætninger for at kunne bestride embedet som konge eller dronning. Hvordan man så teknisk skal løse arvefølgen, måske ved lodtrækning, må være en politikeropgave at beslutte. Uanset hvad der vælges, må det være mindst lige så retfærdigt, som at man blot udnævner den ældste. Det at være førstefødt er vel ikke en kvalifikation i sig selv. Erik Biegel Kærgårdsvej 33, 3.t.v., 9760 Vrå