Lokalpolitik

Kort tid til at udtale sig

NORDJYLLAND:Der er ikke megen tid til overvejelse hos de parter, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bedt om at kommentere et forslag til et nyt patientklagesystem. Lovforslaget, dateret 14. december, blev sendt til høring hos blandt andet organisationen Danske Regioner. Her sendte man sagen videre til de enkelte regioner, der modtog brevet 17. december. Med besked om at svare Danske Regioner senest 8. januar - formentlig fordi ministeriet har bedt om svar senest 19. januar, og Danske Regioner skal have tid til at sammenarbejde svarene fra de enkelte regioner. - Vi synes nok, det er lidt utilfredsstillende arbejdsvilkår, ministeriet giver os. Der er ikke mange arbejdsdage at løbe på. Mon helt de har glemt, at der er noget, der hedder jul og nytår, spørger regionsrådsformand Ulla Astman. Regionen har mellem jul og nytår søgt at indhente reaktioner på forslaget i det nordjyske sundhedssystem. De reaktioner, det er lykkedes at få, førte til et høringssvar, som politikerne i det ny forretningsudvalg fik udleveret på sit første møde i går og straks skulle forholde sig til. Konklusionen i svaret er, at lovforslaget efter Region Nordjyllands opfattelse er fornuftigt. Dog lufter regionspolitikerne en frygt for, at konstruktionen kan føre til, at der - stik modsat hensigten - indberettes færre af de såkaldt utilsigtede hændelser fra ansatte i sundhedsvæsenet. Frygten bygger på, at det ny klagesystem både omfatter en institution, der skal modtage og systematisere disse indberetninger, og et såkaldt disciplinærnævn, som skal kunne uddele kritik af enkeltpersoner. - Det er i hvert fald vigtigt, at det ikke bliver de samme medarbejdere, der sidder og behandler begge typer sager. For så vil der være ansatte, som ikke indberetter utilsigtede hændelser af frygt for, at det som en boomerang resulterer i en sag imod dem selv, siger Ulla Astman.