Kort uge - vigtige tal

Sidste uge bød på to interessante pengepolitiske møder i Norge og USA. Nordmændene indfriede forventningerne med en rentenedsættelse på 1,0 procentpoint, mens amerikanerne (Fed) skuffede ved kun at sænke med 0,25 procentpoint. Godt nok var rentenedsættelsen på 0,25 procentpoint i det store og hele forventet, men Fed skuffede ved ikke at give andre indikationer til markedet end, at renten vil forblive lav i mange måneder fremover. Ingen ord om inflationsmål eller yderligere tilførsel af likviditet til den hårdt trængte amerikanske økonomi. Obligationerne faldt efterfølgende godt 2 kurspoint (den 10-årige statsobligation) – svarende til en rentestigning på 0,2 procentpoint. Spar Nord ændrer dog ikke holdning i forhold til de næste måneders renteudvikling. Der er fortsat lagt op til en rentenedsættelse på begge sider af Atlanten – 0,25 procentpoint i USA og 0,5 procentpoint i Euroland. Samtidig ser vi fortsat svage konjunkturer og lavere inflation, der vil bevare deflationsdebatten intakt i markedet. Den kommende uge er den første i måneden og byder derfor traditionen tro på de vigtige ledende indikatorer for Euroland og USA, der bygger på svar fra indkøbscheferne. Det vil sige PMI indeks i Euroland og ISM indeks i USA. Spar Nord forventer en uforandret til lidt svagere måling i Euroland, hvilket vil underbygge holdningen om, at den aktuelle svaghed i konjunkturerne har baggrund i en fundamental svaghed, og ikke "bare" negativ psykologi skabt af en krig mod Irak. I USA forventes ISM tallet dog en smule styrket til lige over 50-stregen (der indikerer grænsen mellem frem- og tilbagegang) ovenpå nogle positive regionale målinger. Ugen – som for USA's vedkommende er afkortet med en dag pga. uafhængighedsdag om fredagen - byder endvidere på den meget vigtige amerikanske arbejdsmarkedsrapport om torsdagen. Svagheden på arbejdsmarkedet forventes fortsat at være udtalt med en stigning i arbejdsløsheden til 6,2% og et fald i beskæftigelsen på omkring 10.000 personer. Disse tal vil sammen med bilsalg/ISM om tirsdagen og industriordrer om onsdagen udgøre de vigtigste amerikanske tal i den kommende uge. Euroland byder – bortset fra PMI tal – på indikationer på forbruger- og industritillid, som den måles af EU kommissionen. Hertil kommer den første vurdering af inflationen i juni. Spar Nord forventer en uforandret (negativ) forbrugertillidsmåling og et yderligere lille fald i industritilliden. Inflationen forventes at stige et lille nøk – fra 1,9% til 2,0% - ovenpå en lidt større stigning i Tyskland end ventet. På prissiden bliver det dog mindst lige så interessant, at se hvordan underindekset for priserne i PMI indekset udvikler sig. Sidste måned viste det største fald nogensinde, og yderligere fald vil signalere, at frygten for faldende priser fortsat vil være til stede i markedet i mange måneder endnu. Endelig byder ugen på et pengepolitisk møde i Sverige. Den svenske Riksbank forventes at sænke renten med 0,25 procentpoint indenfor den nærmeste fremtid, og en meddelelse herom på fredag kl. 09:30 er ikke noget dårligt bud. Svenskerne sænkede dog renten med 0,5 procentpoint til 3,0% ved det seneste møde i starten af juni hvilket taler for, at de venter til 14. august. Sidste uges skuffelse over, at der "kun" kom en nedsættelse på 0,25 procentpoint fra den amerikanske centralbank, var den udløsende faktor for den endelige korrektion på obligationsmarkedet, vi havde ventet. Obligationerne er samlet faldet 3½ kurspoint fra toppen, hvilket medfører, at renten i alt er steget med 0,35 procentpoint de seneste 2 uger. Spar Nord forventer dog, at korrektionen er tæt på en afslutning og at trenden fortsat er opad på kurserne – nedad på renterne.