EMNER

Kort vej til fleksjob i Aalborg

Gennem et fleksjob kan personer med nedsat arbejdsevne bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Arkivfoto: Bente Poder

Gennem et fleksjob kan personer med nedsat arbejdsevne bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Arkivfoto: Bente Poder

AALBORG:Når det gælder fleksjob, skiller Aalborg Kommune sig ud fra de fleste andre i landet. Aalborg er nemlig bedre end de fleste andre kommuner til at sørge for, at de borgere, der har behov for det, kan få et fleksjob uden at have været arbejdsløse først. Det er en undersøgelse fra Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI), der viser, at de danske kommuner set under ét er blevet dygtigere til at visitere, og at vejen til et fleksjob er blevet kortere for de borgere, der har behov for - og krav - på et. Tre kommuner går foran Antallet af personer, der har modtaget arbejdsløshedsunderstøttelse inden deres første fleksjob, er på landsplan faldet med 12 procent fra december 2005 til december 2006. Tre kommuner står for det største fald, nemlig Skive, Holstebro og Aalborg, oplyser David Graff fra Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. - De tre kommuner har alle gjort en aktiv indsats på området for at identificere problemet og intensivere indsatsen, og de kan derfor nu høste frugten af deres arbejde, påpeger David Graff. I Aalborg blev antallet af personer, der gik på arbejdsløshedsunderstøttelse i visitationsperioden før det første fleksjob, reduceret fra 173 til 128. Forskellige midler I Skive og Holstebro var resultaterne endnu mere imponerende, idet antallet af personer, som fik arbejdsløshedsunderstøttelse i visitationsperioden, her blev reduceret fra 51 til 20 i Skive og fra 60 til 35 i Holstebro. De tre kommuners vej til at forkorte vejen til fleksjob har været vidt forskellig. I Holstebro har man arbejdet ud fra en plan om at skabe mere jobrettede tilbud, i Skive satte man fokus på motivation og kompetenceudvikling, og i Aalborg har en bevilling i byrådet gjort den store forskel.