Kort ventetid sætter økonomi på hård prøve

Efterårets nedsættelse af ventetiden på behandling på et sygehus betyder, at de nordjyske sygehuse skal øge produktiviteten.

Det vil især sige, at der skal udføres flere operationer. En stor del af pengene hertil skal hentes ved effektiviseringer. En af de vigtigste opgaver bliver at skaffe det nødvendige personale, ligesom der skal laves mere smidige løsninger for arbejdsgangene. Lykkes det ikke, vil det ramme Region Nordjylland hårdt. Kan behandlingsgarantien ikke holdes, skal patienterne tilbydes behandling enten på et sygehus i en anden region eller på et privathospital. Her kommer regionen til at betale en overpris på ca. 40 pct. Sammenlignet med sidste år er en række af regionsrådets politikere fortrøstningsfulde forud for arbejdet med at få næste års budget på plads. Den store opgave bliver i løbet af 2008 at opfylde kravet om øget produktivitet. I den økonomiaftale, der er indgået mellem regionerne og regeringen, er der forudsat en stigning i produktiviteten på knap fire procent. Hvis regionerne når målet, dækker staten de omkostninger, der er knyttet til omkring halvdelen af stigningen i produktiviteten. - Resten skal vi hente ved ren effektivisering. Den store opgave er at rekruttere det nødvendige personale. Der er brug for flere hænder. Samtidig må vi også se på opgavefordelingen på sygehusene, siger regionsrådets formand, Orla Hav (S). Hvis sygehusene ikke når den ventede produktivitetsstigning, vil det ramme ekstra hårdt, idet regionen så både må indstille sig på ekstra udgifter og samtidig må vinke farvel til indtægter. Regionsrådets næstformand, Niels Kristian Kirketerp (V), er dog optimistisk: - Så længe produktiviteten på de nordjyske sygehuse ligger under landsgennemsnittet, må det kunne lade sig gøre at øge effektiviteten. torben.holm@nordjyske.dk