Kortere ventetider på speciallægeerklæringer

Nu kan lægen se i sin pengepung, at det kan betale sig økonomisk, siger lægernes egen formand, Karsten Nielsen, Aalborg

AALBORG:Ventetider på speciallægeerklæringer, der er med til at afgøre fremtidsudsigterne for danskere på sygedagpenge, er faldet drastisk de seneste år - til glæde for både de sygemeldte og kommunernes økonomi. I dag tager det omkring en måneds tid, før en speciallægeerklæring er klar. Tidligere var lange ventetider på halve og hele år årsag til, at kommunernes udgifter eksploderede, fordi der skulle udbetales sygedagpenge til borgeren, der ventede på at få sin sag afgjort. Flere kommuner sendte endda de sygemeldte borgere til Tyskland i et forsøg på at få lavet hurtigere lægeerklæringer. Men det sidste års tid er billedet vendt. En rapport fra et analyseudvalg under Amtsrådsforeningen og Beskæftigelsesministeriet viste i sommeren 2002, at der typisk var ventetider på to-tre måneder på speciallægeerklæringer. Det tal skønnes siden at være faldet, og en af årsagerne er ifølge formanden for Foreningen af Speciallæger, Karsten Nielsen, Aalborg Sygehus, at der i dag er fri prisdannelse, når det gælder speciallægeerklæringer. - Tidligere var den aftalte attestpris så ringe, at det bedre kunne betale sig at spille golf end at udfærdige en speciallægeerklæring. Nu kan lægen se i sin pengepung, at det kan betale sig økonomisk, siger Karsten Nielsen. Kommuner, Arbejdsskadestyrelsen, advokater, forsikrings- og pensionsselskaber beder årligt om at få lavet cirka 43.000 speciallægeerklæringer. Rapporten fra analyseudvalget skønner, at gennemsnitsprisen for en erklæring er 2800 kroner, og det bringer de årlige udgifter på området op på 120 millioner kroner. Mere sygefravær Selv om ventetiden på speciallægeerklæringer er faldet, så stiger kommunernes udgifter til sygedagpenge. I Kommunernes Landsforening (KL) oplyser konsulent Claus Møgeltoft, at man i 2001 håbede, at udgifterne til sygedagpenge var stagneret, men alligevel steg de i 2002. - Vi har set, at udgifterne til sygedagpenge stiger igen, især i de mellemlange sager på mellem fem og 52 uger. Og vi har desværre også en forventning om, at udgifterne stiger ret markant i 2003, siger Claus Møgeltoft, der er konsulent i KL. I budgetterne for 2003 ser det således ud til, at udgifterne til sygedagpenge stiger med over ti procent. En undersøgelse, som KL har gennemført, viser, at en af årsagerne til stigningen er, at der er kommet flere i arbejde. Svage grupper er kommet ind på arbejdsmarkedet i form af flexjob og andre ordninger, og selv om det umiddelbart er positivt, så har det afspejlet sig i udgifterne til sygedagpenge, fordi de svage grupper alt andet lige har mere sygefravær. Formand for Foreningen af Socialchefer, Ole Pass, mener dog ikke, ventetiden på speciallægeerklæringer kan sammenholdes med kommunernes udgifter til sygedagpenge. - Man kan ikke sammenholde de to ting. Stigningen i udgifterne til sygedagpenge er udtryk for, at der er mange sager, mens problemet med lægeerklæringer kun har været til stede i få, men betydningsfulde og langvarige sager, hvor der er tale om pensionsansøgninger. Men jeg deler fornemmelsen for, at ventetider på speciallægeerklæringer ikke længer er det store problem, siger Ole Pass. Hjælp i database Både socialchefforeningen og speciallægerne peger på det private firma Mediconnect som en af årsagerne til, at det er blevet hurtigere at få udfærdiget en speciallægeerklæring til brug i pensionssager. Mediconnect har en database med 1200 speciallæger opdelt efter speciale og geografi, og via internettet formidler Mediconnect så kontakt mellem kommuner og speciallæger, der efterfølgende kommunikerer via email. Siden firmaets start i foråret 2002 er der formidlet cirka 600 lægeerklæringer, og 107 kommuner er tilknyttet systemet, oplyser administrerende direktør Bente Toft. - Tidligere brugte kommunerne de speciallæger, de kendte, og så opstod ventetiderne, fordi lægerne blev overbebyrdede. Vores system er en fordel for den sygemeldte, fordi hun får en hurtigere afklaring. Og selv om kommunerne skal betale for at være på systemet, så kan udgifterne hurtigt hentes hjem i form af sparede udgifter til sygedagpenge, fordi sagerne bliver færdiggjort hurtigere, siger Bente Toft. Foreningen af Speciallæger er dog ikke begejstret for Mediconnect, hvor kommune og speciallæge får kontakt uden om patienten. - Der skal være et godt læge-patient-forhold for, at en attest bliver retvisende, men et system som Mediconnect lægger op til, at kommunen og lægen har en god kontakt på patientens bekostning. Det ideelle for os vil i stedet være, at patienten får en henvisning i hånden og frit kan vælge, hvilken speciallæge der skal skrive erklæringen, siger Karsten Nielsen. /ritzau/