Kortfattet reformtekst

EMNER 21. september 2004 06:00

Aftalen om den kommunale strukturreform, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i juni, bruger en side på vejområdet - men ikke et ord om vintertjenesten. Hovedpunkterne er følgende: De nuværende ca. 10.000 km amtsveje fordeles mellem kommunerne og staten på grundlag af objektive kriterier. Hovedparten af de nuværende amtsveje overgår til kommunerne. Det gælder således alle lokalt orienterede veje, herunder alle amtsveje med lokalpræg, dvs. veje med lav trafik og mange vejadgange. Det overordnede vejnet samles i staten. Det statslige vejnet skal sikre effektive forbindelser til og fra de vigtigste trafikknudepunkter, herunder havne, lufthavne og grænseovergange. Den fortsatte lokale tilstedeværelse og kontakt for så vidt angår statsvejnettet sikres via de lokale driftskontorer under Vejdirektoratet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...