Boligselskaber

Kortlægning af flyttemønster i boligforening

HIRTSHALS:Hirtshals Boligforening har lavet en undersøgelse af flyttemønstret hos deres lejere, og det giver et varieret og godt grundlag for de beslutningen, som foreningen står foran at skulle træffe. I længden er det økonomisk uholdbart at have større antal ledige lejligheder stående. - En af de ting, som vi har fundet ud af er, at rigtig mange flytter ind for at vente på, at de senere kan flytte ind i det, de gerne vil. Og hos os er der ingen tvivl om, at tæt lav bebyggelse er det mest populære, siger forretningsfører Svend Baggesen. Det er baggrunden for, at fjernelse af en etage med boligblokke i to etager indgår i overvejelserne. - Der er også nogle af de ældre, som er så velstillede, at de gerne vil bo i en større lejlighed, fortsætter han. Her har andelsboliger været et attraktivt alternativ til lejebolig, og spørgsmålet om at få flere tidssvarende og mere tilgængelige lejligheder for den målgruppe er et element, som kan indgå i planen, som er på vej for Hirtshals Boligforening. Tidligere har foreningen prøvet at tiltrække børnefamilier eller enlige til de små etværelses og de store fire værelses lejligheder, som det er sværest at få lejet ud, men en del af dem flytter hurtigt igen. - Når enlige får flere penge mellem hænderne, så finder de noget bedre, og for mange børnefamilier er det mere attraktivt at flytte i en parcelhus, lyder forklaringen på, at strategien er på vej til at blive ændret. Hirtshals Boligforening har i alt 375 familieboliger, men hvor mange, der ombygges og forbedres er afhængig af, hvor stort et beløb den kan få fra Landsbyggefonden.