Handicappede

Kortvarig effekt af gratis bus og tog

Trafikforskere er overbevist om, der skal bruges både pisk og gulerod for at øge passagertallet i den kollektive trafik.

På Niels Bohrs Vej i Aalborg Øst bliver der helt bogstaveligt langt hindringer i vejen for privatbilisterne. Spørgsmålet er, om den slags forhindringer får flere til at lade bilen stå og benytte bussen.

På Niels Bohrs Vej i Aalborg Øst bliver der helt bogstaveligt langt hindringer i vejen for privatbilisterne. Spørgsmålet er, om den slags forhindringer får flere til at lade bilen stå og benytte bussen.

DSBs og Nordjyllands Trafikselskabs tilbud om at køre gratis med bus og tog i december vil næppe lokke ret mange nordjyder til at benytte offentlig transport på længere sigt. Det vurderer to nordjyske trafikforskere, professor Petter Næss og Anker Lohmann-Hansen. Sidstnævnte har siddet i Teknologirådets kommission, der for nogen tid siden barslede med en rapport om gratis kollektiv trafik. - Selvfølgelig er der flere, som vil køre med bus og tog de dage, hvor det er gratis. Men nogen langsigtet effekt tvivler jeg på. Der skal helt anderledes midler til at få flere til at benytte kollektiv trafik, siger Petter Næss. Hvis den negative udvikling med færre passagerer i både busser og nogle togstrækninger i Nordjylland skal vendes, mener professoren, det er nødvendigt at anvende både pisk og gulerod. Flere kan lokkes - Prisen, man som passager skal betale for at benytte kollektiv trafik, spiller da en vis rolle. Især for passagerer, som eller ville gå eller cykle. Men den helt store forskel ligger i, hvor nemt og hurtigt det er at benytte bus og tog, og hvor besværligt man vælger at gøre det for bilisterne. Petter Næss mener for eksempel, at flere kunne lokkes til at tage bussen, hvis busserne på Limfjordsbroen mellem Aalborg og Nørresundby fik deres eget spor, hvor de kunne drøne forbi alle privatbilerne i sporet ved siden af. - Den slags har en klar psykologisk virkning i og med, at buspassagererne ved selvsyn kan konstatere, at de kommer langt hurtigere over broen end dem, der kører i privatbil. Kombineret med automatisk grønt lys for busser i trafikkryds og et begrænset antal parkeringspladser for privatbiler i bymidten tror Petter Næss på, at det kan få flere til at benytte bussen. - I virkeligheden bør den kollektive trafik i langt højere grad tænkes ind i byplanlægningen. De store kontorarbejdspladser og uddannelsessteder bør jo egentlig ligge i centrum af byerne i stedet for at ligge spredt ude i periferien, sådan som for eksempel Aalborg Universitet gør det. Det ville være et stort plus for den kollektive trafik, hvis de store arbejdspladser lå mere samlet. Efter Petter Næss mening skal oplandsbyer også være af en vis størrelse, for at det kan betale sig at betjene dem med busser, som kører jævnligt dagen lang. - Hvis folk har over et par hundrede meter til nærmeste busstop, er det i hvert fald sikkert, at de vælger at køre i egen bil, hvis de har én. Og bussen skal heller ikke omkring ret mange småbyer, før de vælger den fra. Det forsinker jo transporttiden. Efter Petter Næss¿ opfattelse er telebusser og -taxier den oplagte løsning i tyndt befolkede landdistrikter. Anker Lohmann-Hansen er i det store hele enig med sin norsktalende kollega. - Jeg synes, at initiativet med gratis busser og tog i december er prisværdigt. Men folk, der har råd til en eller flere biler, har da meget svært ved at gå forbi carporten og hen for at stå og fryse ved et busstoppested. Det er ganske logisk. Anker Lohmann-Hansen tror ikke på, at lokkemad alene er nok til at få folk med egen bil til at tage tog eller bus i stedet. - Det vil være en næsten til det umulige grænsende opgave. Hvis der overhovedet er en chance for at lokke flere til at benytte kollektiv trafik, så er det først og fremmest cyklister. Cyklen er i virkeligheden den alvorligste konkurrent til kollektiv trafik, vurderer han. Anker Lohmann-Hansen, der netop er gået på pension som trafikforsker på Aalborg Universitet, mener ikke, at den kollektive trafik i Nordjylland kan strikkes ret meget anderledes sammen. Social forpligtelse - Løsningerne i Nordjylland er relativt effektive med de busruter, togforbindelser og telebusordninger, som findes i dag. Vi har en social forpligtelse til at opretholde kollektiv trafik af en vis standard af hensyn til børn, unge, handicappede, ældre og andre, som ikke selv har bil. Også selv om vi ganske givet fortsat vil komme til at opleve en nedadgående spiral med færre passagerer og højere udgifter for det offentlige. Anker Lohmann-Hansen nævner, at selv større byer andre steder i landet - for eksempel Holstebro - har set sig nødsaget til at droppe de faste bybusruter i aftentimerne. I stedet kører der teletaxier. - Vi ser stadig større byer, der tyr til den slags alternativer. Men det vil aldrig ske i Aalborg, vurderer han. Alex Landex, trafikforsker ved Danmarks Tekniske Universitet, tror, at det nordjyske initiativ i julemåneden godt kan give lidt ekstra passagerer. Også bagefter. - Der er tidligere taget tilsvarende initiativer andre steder i Danmark, og der er passagertallet mig bekendt steget en smule. Alex Landex tror blandt andet, at det kan øge passagertallet på nærbanen mellem Skørping og Lindholm. - Tilbuddet om at køre gratis vil givetvis betyde, at flere får øjnene op for, at den transportmulighed eksisterer. Ellers er Alex Landex enig med sine nordjyske kolleger i, at bedre fremkommelighed og byplanlægning, som tager hensyn til den kollektive trafik, er det der skal til for at få flere til at benytte busser og tog. mogens.moeller@nordjyske.dk