EMNER

Korup Å på vej mod oversvømmelse

Grøn vækst ser ud til at kunne slå rødder blandt lodsejere langs Korup Å - staten og EU betaler.

Ved udgangen af 2013 ventes 220 hektar jord omkring Korup Å i større eller mindre grad at være oversvømmet. Området er blandt de første 15 vådområdeprojekter i Danmark, der realiseres som følge af regeringen og Dansk Folkepartis Grøn Vækst-plan fra 2010. Som følge af projektet skal en del jord tages ud af landbrugsdrift, men efter at nogle af de 16 berørte lodsejere i starten var skeptiske, ser det nu ikke ud til, at der bliver problemer med at skaffe jorden til projektet. Det er beregnet til at koste 32 millioner kroner, og heraf udgør erhvervelsen af jord langt den største del. Åløbet skal nemlig kun i begrænset omfang lægges om, og det meste klares ved at stoppe drænrør til og slukke for strømmen på pumpestationerne. Kommunen bidrager kun i projekterings- og anlægsfasen, og hvis projektet realiseres, refunderes udgifterne af FødevareErhverv-direktoratet, der administrerer Grøn Vækst-planen. Og formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg, Preben Christensen (S), er begejstret ved udsigten til, at Korup Å skal brede sig, som den gjorde i gamle dage. - Det er en gevinst for Mariager Fjord, der spares for kvælstoftilførsel, og erfaringerne fra Fyrkat Engsø viser, at der også ligger en kæmpegevinst i, at dyre- og planteliv vender tilbage til det, det var en gang. Vi har set billeder af, hvordan områderne ved Korup Å så ud i gamle dage, så jeg mener, der er meget at glæde sig til, siger han.