EMNER

Kosovo - Kosóva

{ Kosovo på serbo-kroatisk, Kosóva på albansk. Siden 1945 med de nuværende grænser en serbisk provins, dengang inden for den jugoslaviske forbundsstat. Men siden 1600-tallet med en overvældende albansk og dermed muslimsk befolkning – 85-90 pct. De senere år er den serbiske befolkningsdel faldet fra syv til fem procent. { Internationalt bruges sædvanligvis Kosovo om provinsen, der kom på alles læber i foråret 1999, hvor NATO uden om FN valgte at gribe ind i de borgerkrigslignende tilstande til fordel for kosova-albanerne. Da Serbien gav op i løbet af sommeren, overtog FN administrationen. Siden da har man forsøgt at etablere lokal selvforvaltning, men det er stort set mislykkedes. { For godt et år siden besluttede FNs sikkerhedsråd, at der skal udarbejdes en plan for Kosovos fremtid, og den daværende generalsekretær Kofi Annan udnævnte Finlands tidligere præsident, Martti Ahtisaari, til at stå i spidsen for arbejdet. Han afleverede her i starten af februar sit forslag til parterne repræsenteret ved Serbiens og Kosovos præsidenter. Parternes forhandlinger sluttede fredag, men 10. marts mødes Ahtisaari til et afsluttende topmøde med stats- og regeringscheferne fra Serbien og Kosovo, hvorefter han vil forelægge sine resultater for FNs sikkerhedsråd. { Kosovo er på størrelse med Sjælland og Fyn tilsammen og har en befolkning på ca. to millioner.