Kostbar ruin på vej på tvangsauktion

Ubeboelig ruin i Rebild Kommune annonceret til salg på tvangsauktion for 580.000 kroner.

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Indvendigt minder rummene ikke meget om et stuehus.

En husejers manglende betaling af 4000 kr. i ejendomsskat har nu fået Rebild Kommune til - via Skattecenter Thisted - at begære tvangsauktion over en meget forfalden landejendom i Fyrkilde i Himmerland. Det drejer sig om en trelænget nedlagt ejendom fra 1904. Men tvangsauktionen i morgen kan godt blive dyr for SKAT - og dermed for skatteborgerne - for kommer der slet ingen købstilbud på den totalt værdiløse ejendom, så hænger SKAT ifølge Skattecenter Thisted selv på advokatomkostningerne i sagen. Et beløb på knap 40.000 kr. Værdiløs efter kondemnering Ejendommens værdi er i annoncen for den berammede tvangsauktion 3. februar angivet til 580.000 kr., men det er direkte forkert, da den reelle ejendomsværdi blot er 57.800 kr. Det skyldes, at daværende Nørager Kommune i 2002 tinglyste en kondemnering af hele landbrugsejendommen, efter at den i flere år havde været i en bygningsmæssig særdeles ringe stand. Kondemneringen betød, at stuehuset ikke måtte bebos, samt at ejendomsvurderingen blev nedskrevet til grundværdien på 57.800 kr. På samme tid betød kondemneringen, at den daværende ejer, Låsby Svendsen, ikke kunne optage lån i ejendommen uden kommunal tilladelse. Solgt videre med fuppantebrev Tidligere bygningsinspektør i Nørager Kommune og nuværende beredskabschef i Rebild Kommune, Folmer Kjeldsen, stod for at få kondemneringen af ejendommen tinglyst i 2002. - Men hvorfor ejendomsskattemyndighederne ikke dengang blev anmodet om at ændre ejendomsvurderingen, kender jeg slet ikke noget til, forklarer han. Låsby Svendsen solgte ifølge tingbogsoplysningerne den ubeboede ejendom i 2005, mens ejendomsvurderingen i det offentlige system stadig urigtigt var angivet til 580.000 kr. Salget skete til en pris på 250.000 kr. Ejendomsmægler ved handelen og udsteder af et pantebrev på samme beløb var Bent Refsgaard fra Norddjursland, og advokat bag skødet Søren Maarup i Thy. Begge er kendt for et mangeårigt tæt samarbejde med Låsby Svendsen. Beboet trods tinglyst forbud Det har ikke været muligt for NORDJYSKE at få kontakt til den nuværende, mandlige ejer af ejendommen i Fyrkilde. Han skulle - ifølge Krak - bo i Løgstør. Andre beboere i de landlige omgivelser fortæller, at det efterhånden nærmest ruinagtige stuehus primært var beboet i sommerperioden de første par år efter overtagelsen i 2005. - Allerede inden Låsby Svendsen solgte ejendommen i 2005, var bygningerne udsat for kraftigt hærværk. Blandt andet blev toilettet smidt ud gennem vinduet i 2004, og den nye ejer forsøgte at foretage en nødtørftig reparation af bygningen og inventaret for at kunne bo der i hvert fald i sommerperioden, fortæller nabo Jan Værum. Han rettede selv en henvendelse til Rebild Kommune i 2007, fordi der efterhånden var efterladt en masse brugte sprøjter og kanyler omkring ejendommen til fare for omgivelserne. Kommunen foretog efterfølgende en oprydning på stedet. Aldrig mere bolig på stedet Et andet forhold, der er med til at gøre den nedlagte ejendomsruin på Mejlbyvej 136 i Fyrkilde totalt værdiløs, er Planlovens landzonebestemmelser. Har en ejendom stået ubeboet hen i mere end tre år, er det forbudt at rive bygningerne ned og genopføre nyt. - Og det er ifølge Planloven heller ikke lovligt at istandsætte et kondemneret hus ved en såkaldt genetablering og dermed få ophævet forbuddet mod beboelse, forklarer Peter Henneby, centerchef for plan, byg og vej i Rebild Kommune. Med landejendommens øde beliggenhed for enden af en ufarbar grusvej mener Peter Henneby ikke, at Rebild Kommune i sidste ende kan blive nødt til at rive bygningerne ned af sikkerhedshensyn. En nedrivning vil ellers påføre Rebild Kommune en udgift på omkring en kvart mio. kr.