Moseby

Kostbart tab for Moselaug

MOSEBY:Moselauget i Moseby har mistet en kostbar generator, der ikke er forsikret. Derfor vil lauget give findeløn for at få den tilbage. Tyveriet skete i forbindelse med, at lauget kørte maskinerne hjem fra mosen. Da blev generatoren og et halvt hundrede meter kabel anbragt i en garage hos en af tørvebisserne i Langgade 80 i Kaas, oplyser lauget. Tyveriet formodes begået natten til 23. august. Da garagen ikke umiddelbart er synlig fra vejen, antager lauget, at det er en lokalkendt, som har været på spil. For Moselauget er det et stort tab, da generatoren repræsenterer en værdi af ca. 7000 kr. Generatoren er en Honda EC 2200 med stelnummer 8037036 og motornummer 4645857.