Ældreforhold

Kostpolitik udskudt

Ansatte skal betale for maden

HJØRRING:Hjørring Kommune skal undersøge, om maden fra Centralkøkkenet, som personalet på ældrecentrene kan købe, kan ligestilles med en lukket kantineordning. - Hvis man kan det, kan hele lønelementet udelades af kostprisen, og det vil gøre prisen lavere, siger formanden for socialudvalget Helmuth Zickert. Socialudvalget skulle på sit sidste møde drøfte faste retningslinier på ældreområdet for personalets betaling for kost . Det er blevet mere aktuelt efter, at kommunen er gået over til at indføre det såkaldte leve-bo-miljø, hvor beboerne på plejecentrene lever mere som i en familie. Allerede i januar i år blev der fastsat retningslinier på områderne Voksen-handicap og Socialpsykiatri, og en arbejdsgruppe har udarbejdet et forslag til praksis på ældreområdet. Forslaget lægger op til, at personalet kan købe maden til den faktiske tilberedningspris inklusivt produktionsomkostningerne, og det er altså netop disse, man vil undersøge en ekstra gang. Personalet har via MED -udvalget drøftet forslaget og siger, at det er godt, der kommer faste regler, men tvivler på, at ret mange vil benytte sig af det på grund af prisen. Udvalget udtrykker samtidigt bekymring over, om småtspisende ældre vil få nok at spise, hvis de skal spise alene uden personale.