EMNER

Kostprojekt for småbørn spares væk

Sundhedsplejen skal spare en stilling

HOBRO:Et nyt projekt til fremme af sund kost i dagplejehjemmene i Hobro Kommune bliver efter al sandsynlighed sparet væk. Projektet, der skulle være med til at forebygge fedme og sukkersyge hos børn, former sig som en opsøgende indsats fra sundhedsplejens side. Sundhedsplejerske Trine Fog Højris besøger de 14 dagplejere i Bymarksgruppen og Kirketoftsgruppen og giver gode råd om ernæringsrigtige måltider til småbørn. NORDJYSKE har tidligere omtalt projektet under overskriften "Sund kost er ikke det rene barnemad" og fortalt, hvordan det blandt andet handlede om at give sunde alternativer til saft og kage. Tanken var, at projektet efter forsøgsperioden skulle bredes ud til alle dagplejehjem i kommunen, for i følge ledende sundhedsplejerske i Hobro Kommune, Pia Ballentin, har det været en succes. Men nu har børne- og kulturudvalget som et led i besparelserne på næste års budget spillet ud med, at der skal spares 255.000 kroner inden for sundhedsplejen. Pia Ballentin skal udmønte besparelsen, og hun vil pege på, at man ofrer den stillning, som sundhedsplejen blev opnormeret med 1. marts i år. Opnormeringen er brugt til det omtalte kostprojekt og til at øge sundhedsplejerskernes indsats over for familier med særlige behov. - Når vi skal ud og spare, så er vi nødt til at pege på det, som er det nye. Jeg er meget ked af, at det nok ender med, at vi bliver nødt til at droppe vores kostprojekt, siger Pia Ballentin. - Snakker man forebyggelse og sundhedsfremme, så er det en tidlig indsats, der giver resultater, mener hun. Hobro Kommunes budget for 2003 andenbehandles af byrådet tirsdag 8. oktober.