Kræft-tilbud samles

Politikere vil sikre bæredygtige enheder

NORDJYLLAND:De sygehuse, der behandler kræftpatienter, skal have patienter nok til, at personalet opnår en tilstrækkelig rutine og dermed kan yde så kvalificeret behandling som muligt. Med denne begrundelse rokerer politikerne i amtets sundhedsudvalg nu lidt rundt på, hvor hvilke slags kræft skal kunne behandles. En del af de nordjyder, der i fremtiden får endetarmskræft, skal derfor i fremtiden behandles på sygehuset i Viborg, vedtog politikerne i går. I dag behandles alle nordjyske patienter i Aalborg, men med den ny ordning sikres patientunderlaget for, at sygehusene i både Aalborg og Viborg kan bevare dette tilbud. Viborg ligger i den ny Region Midt, men selv om Region Nordjylland skal betale Region Midt for behandlingen på sygehuset i Viborg, ventes facit at blive neutralt. Det er nemlig samtidig planen, at patienter fra Region Midts nordvestlige hjørne med en række andre kræftsygdomme - ligeledes mod betaling - skal henvises til behandling i Aalborg, så grundlaget for disse behandlingstilbud sikres i Nordjylland. - Vi oplever en god vilje til samarbejde fra Region Midt om dette, siger formanden for amtsrådets sundhedsudvalg, Karl Bornhøft (SF). Slut med Hobro Politikerne vedtog samtidig i går, at tyktarmskræft i fremtiden ikke længere skal behandles i Hobro, men at behandlingen skal samles på Aalborg Sygehus og Sygehus Vendsyssel. - Med blot 18 akutte operationer om måneden giver det mening at koncentrere behandlingen inden for det nuværende Nordjyllands Amt, siger Karl Bornhøft. Politikerne satte dog ved samme lejlighed et udredningsarbejde i gang om den fremtidige behandling af tyktarmskræft i den vestlige del af det kommende Nordjylland. Sygehuset i Thisted, der fra 1. januar bliver en del af Region Nordjylland, behandler i dag også patienter med tyktarmskræft, men i et forholdsvis begrænset antal tilfælde. Embedsmændene skal udarbejde en model, der sikrer, at Thisted fortsat har en akut modtagelse og tyktarmskræftkirurgi. Skal dette lykkes, skal der formentlig overføres patienter fra enten den nordvestlige del af Region Midt eller fra den vestlige del af Region Nordjylland.