Kræft

Kræftbehandling på overarbejde

Læger og sygeplejersker villige til at møde på ekstravagt om lørdagen

NORDJYLLAND:Både læger og sygeplejersker på Aalborg Sygehus¿ onkologiske afdeling har givet tilsagn om, at de vil arbejde i weekenderne for at få nedbragt ventetiden til kemoterapi, der i øjeblikket er oppe på uacceptable otte uger. - Der er 20 sygeplejersker, som har tilbudt, at de på skift vil tage overarbejde om lørdagen i bestræbelserne på at få nedbragt ventelisten. Det er bestemt en god og meget kærkommen hjælp i en periode, hvor vi er hårdt presset, siger Anne Winther, oversygeplejerske på onkologisk afdeling. Tilsvarende har læger på afdelingen lovet at tage overarbejde, ligesom apoteket er parat til at levere medicin om lørdagen. Det betyder, at 16-20 patienter helt ekstraordinært kan få kemoterapi om lørdagen, hvor der ellers plejer at være lukket for behandling. Det svarer til en forøgelse af behandlingskapaciteten på cirka 10 procent. - Forhåbentlig vil det kunne aflæses på ventetiden. Både for læger og sygeplejerskerne er det frustrerende i hverdagen, når ventetiden er så lang, som den er i øjeblikket, siger Anne Winther. Den væsentligste årsag til de lange ventetider er, at onkologisk afdeling mangler lokaler til kemoterapien. For at råde bod på problemet har regionen besluttet at opstille en pavillon, der skal rumme ambulatoriet og dermed give mere plads til kemobehandling i de eksisterende bygninger. Men pavillonen er først på plads om et halvt års tid. Indtil da er læger og sygeplejersker altså parat til at tage overarbejde for at holde ventetiden nogenlunde i ave. Aflønningen for overarbejdet sker efter de regler, der ellers gælder for den slags, oplyser Anne Winther. Der bliver altså ikke udbetalt ekstra bonus. - Jeg synes det lyder utroligt positivt og glædeligt, at medarbejderne er villige til at tage overarbejde og møde ind om lørdagen for at få reduceret ventetiden. Det er da en flot håndsrækning til både patienter og de politikere, som er ansvarlige for, at kræftpatienter får en ordentlig behandling, siger Jørgen Nielsen, formand for Kræftens Bekæmpelse i Nordjylland. - Men der er behov for permanente løsninger i form af en vis overkapacitet på kræftafdelingerne, så de er gearet til at behandle patienter akut. Og det er politikernes ansvar at skaffe den nødvendige kapacitet.