Kræftcenter skal ikke lukkes

Vi Konservative ønsker ikke at lukke Kræftcenter Aalborg. Som nordjyder er vi stolte af det arbejde som udføres, og vi er stolte af at Aalborg Sygehus har status som Universitetshospital.

Men vi erkender også, at der er enkelte sygdomme, som ikke på forsvarlig vis kan behandles i alle regioner. Et eksempel er udvalgte typer af kræft.. De meget specielle kræftformer bør centraliseres. Det anbefaler Sundhedsstyrelsen. Det anbefales i alle de videnskabelige publikationer, som vi har kunnet finde. På nogle områder sker der også en centralisering i dag. Det gælder f.eks. knoglekræft, hvor Nordjyske patienter modtager behandling på Århus Kommunehospital. Som bekendt har vi i Danmark en stor overdødelighed, blandt kræftramte. Det tager vi Konservative meget alvorligt. Vi ønsker kort sagt at redde så mange liv som overhovedet muligt. Der er mange årsager til denne overdødelighed, men når det anbefales at centralisere, til få behandlingssteder, som et af midlerne til, ikke kun at øge overlevelsen blandt patienterne, men også at styrke forskning og registrering, så er vi med på det. Hvis de 35 nordjyske kvinder som fik konstateret livmoderhalskræft i 2003, var for få i antal, til at der kunne opretholdes en tilstrækkelig rutine, og ekspertise, burde det for længst være samlet. Når vi slår til lyd for at centralisere, skal det ikke alene være i Århus. Trafikken skal også gå den anden vej, så Aalborg tager sin del af de midtjyske patienter. Altså et samarbejde, hvor de forskellige specialer fordeles. Man kan også forestille sig at vi deler om kirurgerne, hvis det er mest hensigtsmæssigt. Vigtigst er det, at patienterne bliver behandlet af kirurger med størst mulig rutine og erfaring i den enkelte type kræft. De mere almindelige kræftformer, som i antal er store, skal der ikke røres ved. Her kan i flæng nævnes brystkræft, hudkræft, lungekræft, og andre store kræftformer. På samme måde skal alt kemo- og strålebehandling bevares decentralt, så denne del af forløbet kan foregå tæt på ens eget hjem og pårørende. Vi taler altså om at nogle få procent af kræftpatienterne fra Århus skal have den første del af behandling i Aalborg, og det resterende forløb i Århus, og omvendt. Når vi bliver beskyldt for at ville lukke Kræftcenter Aalborg passer det simpelthen ikke. Vi vil centralisere både i Aalborg og i Århus og andre steder. Den konservative sundhedsordfører, Helle Sjelle, er da også i NORDJYSKE (25.9.) citeret for at, "Noget af den behandling, som foregår i Aalborg, skal flyttes, men det skal ikke nødvendigvis være fysisk ". Det handler altså om at samle alt den viden, erfaring og ekspertise der findes, i et ligeværdigt samarbejde, Aalborg og Århus imellem. Det står vi 100 pct. bag, og bakker op om. Prisen er så at nogle patienter må transporteres over lidt længere afstande, for at modtage kirurgisk behandling. Med livet som indsats, er det vel i grunden prisen værd.