Kræfter skal forenes

Kommuner skal gå sammen om at tiltrække virksomheder.

De nordjyske kommuner skal arbejde sammen om at tiltrække arbejdspladser og nye borgere. Det mener formand for Beskæftigelsesudvalget Gitte Krogh (V). Hun bygger sit ønske på en analyse af beskæftigelsen i de nordjyske kommuner, og den giver indblik i, hvordan finanskrisen har påvirket beskæftigelsen i Brønderslev Kommune. Analysen viser, at en stor andel af arbejdsstyrken - 40 procent - i Brønderslev Kommune har deres arbejdsplads uden for kommunen. Brønderslev Kommune er dermed den kommune i Vendsyssel, der har den største andel af pendlere ud af kommunen. Langt størstedelen af de borgere, der pendler ud af kommunen, er beskæftiget i Aalborg. Mere end 4000 borgere med bopæl i Brønderslev Kommune pendler til Aalborg Kommune. Men der er også en stor pendling til henholdsvis Hjørring og Frederikshavn Kommuner. - De er en rigtig stor del af vores arbejdsstyrke, der pendler ud af kommunen, og når vi snakker om at skabe arbejdsplader, så skal vi gå sammen med de andre kommuner om at få skabt flere arbejdspladser. Det vil også komme Brønderslev Kommunes borgere til gavn. Jeg tror ikke, at man kan få større virksomheder til at etablere sig i de mindre kommuner. - Jeg mener også, vi skal lave en fælles bosætningskampagne. Hver kommune har særkender, som de slår på, men vi har fælles interesse i at tiltrække borgere og arbejdspladser, mener Gitte Krogh. Tallene fra analysen viser, at der er blevet 900 færre lønmodtagere med bopæl i Brønderslev Kommune fra august 2008 til august 2010, hvor beskæftigelsen var på 14.278 personer. Det svarer til et fald på knap seks procent. Faldet i beskæftigelsen har dog været relativt mindre i Brønderslev Kommune end i Nordjylland som helhed og resten af landet. Siden krisen begyndte i 2008, har borgerne i Brønderslev Kommune mistet flest job inden for handel, jern og metal samt bygge og anlæg, mens det især er handel og serviceerhvervene, der har efterspurgt mere personale i 2010. Tallene viser også, at der i 2008 blev skabt flere jobs, end der blev nedlagt. Men fra tredje kvartal 2009 til andet kvartal 2010 vendte billedet. Her blev der nedlagt flere jobs, end der blev skabt.

Forsiden