Aalborg

Kræfterne brugt på kampagne

Af Henrik Thomsen Rådmand for Teknisk Forvaltning: TOMGANG: For nylig blev jeg i et debatindlæg af Rasmus Valbjørn opfordret til at udarbejde et regulativ for tomgangskørsel, hvor formålet er at bilisterne slukker for motoren i stedet for at bilen holder i tomgang. Rasmus Valbjørn peger bl.a. på, at det kan mindske luftforureningen. Selvom jeg har stor sympati for ideen kan jeg oplyse om, at teknisk udvalg med mellemrum har drøftet indførelse af et sådant regulativ Til belysning af mulighederne for indførelse af en regel for slukning af motoren for køretøjer i tomgang er der trukket på erfaringer fra Københavns Kommune, der har haft en restriktion for køretøjer i tomgang siden 1976. Københavns Kommune har konstateret, at restriktionen er svær at håndhæve, men i områder, hvor der er konstateret lokale problemer, er restriktionen et godt værktøj til at få føreren til at slukke motoren. Dette er eksempelvis i områder, hvor der holder mange busser i længere tid. Konsekvensen af dette er, at Københavns Politi kun håndhæver restriktionen i få tilfælde, hvilket er ved andre lovovertrædelser eller ved anmeldelse. Vi har derfor lokalt valgt at bruge kræfterne på kampagner, hvor bilisterne opfordres til at slukke motoren. Det gælder for eksempel på Limfjordsbroen. Derudover har projektet omkring varelevering i gågaderne også haft som formål at medvirke til at reducere miljøbelastningen. Ved at ændre på "city-logistikken" i dialog med cityforening og transportører er varetransporten blevet mere forenklet. Og i fremtiden følges der op med forsøg med indførelse af en miljøzone i Aalborgs tæt-by. Jeg tror at den slags tiltag, sammen med fortsat teknologisk udvikling, hvor biler, der holder i tomgang automatisk slukker motoren, er en farbar vej.