Kræftforskningen skal styrkes

Udvalg vil have struktur og faste rammer på det patientnære arbejde

KØBENHAVN:Den patientnære forskning ude på de enkelte kræftafdelinger skal styrkes ved at sætte tingene mere i system. Det skal ske gennem en regional infrastruktur og via en styrkelse af de forskernetværk, der koordinerer forskningsindsatsen indenfor de enkelte kræftsygdomme. Det foreslår et udvalg under Forskningsrådet for Sundhed og Sygdomme (SSVF) i en rapport, der nu skal indgå i arbejdet med den Kræftplan 2, der ventes afleveret fra Kræftstyregruppen i april. - Skal man i dag udføre forskning, der bringer noget væsentligt nyt frem, forudsætter det struktur og faste rammer, siger formanden for Forskningsrådet for Sundhed og Sygdomme, professor Raben Rosenberg. Det skal bl.a. ske ved at oprette såkaldte multidiciplinære cancergrupper, der kan sammenkøre databaser og erfaringer. Prisen for det er beregnet til 25 millioner kroner om året - eller cirka 1000 kroner pr. nytilkommet kræftpatient. Dertil foreslår udvalget, at der tilføres yderligere 30 millioner kroner om året i otte år til at sikre danske kræftpatienter mulighed for at deltage i både nationale og internationale kliniske forsøg og samtidig sikre en høj og ensartet kvalitet på tværs af landet. - Hvis tingene foregår lidt for tilfældigt, lidt for spredt og uden en ordentlig langsigtet strategi og udnyttelse af ressourcerne, så vil forskningen kun gå langsomt og sporadisk frem, siger Raben Rosenberg om behovet for et øget koordinering. - Der kan være mange gode initiativer, men hvis det foregår for ustruktureret og måske lidt for afhængigt af, hvad den enkelte afdeling har lyst til, ja, så får man ikke den optimale forskning, som er nødvendig for at få nogle gennembrud i sygdomsbekæmpelsen, siger han til Ritzau. Han tilføjer dog, at vi i Danmark har tradition for meget fornem forskning på de patientnære områder. SSVF nedsatte Udvalget vedrørende Kræftplan og Forskning (KOF-udvalget) efter indstilling fra de tre regionale forskningsfora, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse efter udgivelsen af "Den nationale kræftplan" i 2000. Det skete for at få lavet en analyse af den sundhedsvidenskabelige kræftforskning. Resultatet af det arbejde er den netop offentliggjorde rapport, der er lavet i samarbejde med alle relevante aktører indenfor den kliniske kræftforskning i Danmark. /ritzau/