Kræftpatienter skal hurtigere i behandling

Store forventninger til projekt på Aalborg Sygehus.

Det skal være slut med, at nordjyske kræftpatienter venter i ugevis - somme tider måneder - på at komme videre i behandlingen af deres sygdom. Aalborg Sygehus har netop gennemført et projekt, der har til formål at stramme op på hele behandlingsforløbet. Ifølge projektleder Charlotte Lundtoft Frandsen er der foretaget en kritisk gennemgang af samtlige arbejdsgange i behandlingen af 11 forskellige kræftsygdomme. Lige fra henvisning til diagnosticering til kemoterapi, strålebehandling og efterbehandling. Det er sket ved hjælp af stikprøver blandt kræftpatienternes journaler. Samtidig har et eksternt konsulentfirma afsøgt de nyeste forskningsresultater om, hvilke behandlinger der virker bedst. Projektet startede sidste år, og de første resultater begynder nu at vise sig. Det gælder behandlingen af brystkræft, tarmkræft, kræft i æggestokkene og prostatakræft. Ifølge Charlotte Lundtoft Frandsen tyder resultaterne på, at der virkelig sker fremskridt med hensyn til at skabe et mere sammenhængende forløb for patienterne. Projektet har også stor politisk bevågenhed. - Effektivitet er jo virkelig noget, der optager os politikere. Derfor er vi glade for at konstatere, at den indsats, der er sat i gang, tilsyneladende giver resultater, siger Bente Bang (S), næstformand i regionsrådets forum for specialiseret behandling. Projektet er finansieret af en statslig pulje, hvoraf Region Nordjylland sidste år blev betænkt med syv millioner kroner. - Det ville være rart, hvis vi kunne få endnu flere penge, så vi får mulighed for at stramme op på behandlingen af endnu flere kræftformer end de 11, der er i fokus i det nuværende projekt, siger Bente Bang. De positive nordjyske erfaringer offentliggøres samtidig med, at sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har givet et løfte om, at danske kræftpatienter fra midten af 2008 ikke mere behøver at rejse til udlandet for at komme i strålebehandlingen inden for tidsgarantien på fire uger. Aalborg Sygehus er i forvejen kendt som et af de steder i landet, der har været bedst til at effektivisere strålebehandlingen. mogens.moeller@nordjyske.dk