Kræftrisiko bliver overdrevet CT-SCANNING: Læge oplyser alt for højt risikotal til patienter

HJØRRING:Patienter, som sendes til CT-scanning på Sygehus Vendsyssel i Hjørring får at vide, at risikoen for at udvikle kræft som følge af scanningen er en til hundrede. Det er et foruroligende højt tal, og det har heller ikke hold i virkeligheden. Alligevel kan sådan en melding fra en læge nok sende en patient til tælling, især når scanningen først er foretaget. Ren fiktion Spørger man nærmere til risikofaktoren, viser sig imidlertid også, at det høje tal er ren fiktion. - Det høje tal er en slags sikkerhedsforanstaltning, forklarer overlæge på ortopædkirurgisk afdeling, Helge Hjort. Ved at oplyse så høj en risikofaktor undgår sygehuset, at patienter senere hen kan laste CT-scanninger for at være årsag til en eventuel udvikling af kræft. - Jeg har spurgt mig for blandt røntgenlægerne, og der er tale om skønnede tal - ikke på noget, der baserer sig på nedfældede data, siger han og tilføjer, at de en til hundrede er tal, som omfatter såkaldte traumeskanninger fra hoved til bækken. Hos Statens Institut for Strålehygiejene kan man ikke genkende den høje faktor for strålingsrisikoen. - Vi har et gennemsnitstal, som siger en til tre tusinde, når det drejer sig om for eksempel bækkenscanninger, siger cand.scient. Hanne Waltenburg fra afdelingen for røntgentilsyn. Hun understreger, at der for samtlige opgørelser er tale om gennemsnitstal. At scanne børn er langt mere risikofyldt end at scanne ældre mennesker, og det er der flere grunde til. For det første er celledelingen hos børn langt livligere end hos personer, som er blevet voksne. Samtidig er det umuligt at forudse, om et barn senere hen i livet vil få et tvingende behov for flere scanninger. Kræft, som er fremkaldt af røntgen, er i hvert fald 30-40 år undervejs, og det betyder, at en person, som er over 50, lettere kan dø af alderdom end af den kræft, som personen var så uheldig at udvikle som følge af røntgenstråling midt i livet. Lavdosis-scannere Jørgen Jørgensen fra Siemens er specialist i CT-scannere, og han er enig i Strålehygiejnisk Instituts synspunkter. Han spærrer øjnene op i overraskelse over det tal, som nævnes på Sygehus Vendsyssel i Hjørring: - Nu har jeg selv deltaget i opstillingen af de maskiner, som befinder sig i Hjørring, og det er endog lavdosis-scannere. Hvis strålingsfaren virkelig skulle være en procent, tror jeg slet ikke, de måtte bruges på mennesker, siger han. Ligesom Hanne Waltenburg forklarer han, at strålingsrisikoen er afhængig af, hvilken del af kroppen, der bliver bestrålet: - For eksempel er der en del bloddannende væv i brystbenet, og det vil være mere risikofyldt at scanne den øverste del af kroppen end for eksempel bækkenet, siger han. Tre års naturlig stråling Hos Kræftens Bekæmpelse vurderer man, at gennemsnitsrisikoen for at udvikle kræft ligger på mellem en ud af 10.000 til en ud af 1000. Ifølge foreningens oplysninger svarer strålingen ved en scanning til den mænge naturlig baggrundsstråling, et menneske vil få i løbet af tre år. På Sygehus Vendsyssel i Hjørring er Helge Hjort tilfreds med, at der fra tid til anden sættes spørgsmålstegn ved kræftrisikotallet. - Jeg har ikke selv tænkt nærmere over tallet, siger han og tilføjer: - Selvfølgelig skal vi gøre opmærksom på, at scanninger kun bør foretages, når det er absolut nødvendigt. På den anden side skal vi naturligvis heller ikke skræmme patienterne unødigt, siger han.