Kræfttilfælde på grund af asbest topper ikke før 2015

Næsten halvdelen af patienterne går glip af erstatning

AALBORG:Antallet af asbestrelaterede kræfttilfælde stiger stadig og vil først toppe omkring 2015. Det vurderer afdelingslæge Sigve Christensen fra Arbejdsmedicinsk Klinik på Aalborg Sygehus. Rundt regnet en gang om ugen dukker en ny patient med lungehindekræft op på klinikken, en sygdom, som næsten udelukkende forårsages af asbest. Men i mange andre tilfælde anmeldes tilfældet ikke som en arbejdsskade: - Vi anslår, at der er dobbelt så mange tilfælde, som vi ser her på klinikken. Når de ikke anmeldes som arbejdsskader, skyldes det formentlig travlhed hos lægerne, som måske heller ikke altid er opmærksomme på sammenhængen, vurderer Sigve Christensen. Hos Kræftens Bekæmpelse siger seniorforsker Johnni Hansen til Ugebrevet A4, at der bør arbejdes på bedre information til lægerne, så de dødssyge patienter ikke går glip af den erstatning, som de er berettiget til. Om ikke andet vil erstatningen kunne forsøde deres sidste tid en smule eller begave de efterladte, påpeger Johnni Hansen. Han har klarlagt, at kun 55 procent af de lungehindetilfælde, der er konstateret mellem 1994 og 2002, er blevet anmeldt som arbejdsbetingede sygdomme. Mange kan rammes Udover lungehindekræft, som i de kommende år vil ramme op til 125 danskere årligt, vil op mod 250 andre få lungekræft som følge af arbejde med asbest og atter andre får mave- eller strubekræft. Kræftens Bekæmpelse anslår, at mellem 100.000 og 150.000 danskere har arbejdet med asbest frem til totalforbuddet i 1986. Sigve Christensen oplyser, at lungehindekræft både kan opstå efter en kraftig og kortvarig udsættelse af asbest som efter en lille påvirkning gennem mange år. Under alle omstændigheder kan der gå helt op til 40 år, inden sygdommen viser sig, og så har man måske glemt, hvad der i sin tid kan have været årsagen. Mens de asbestrelaterede kræfttilfælde endnu ikke har toppet, ser man nu om dage sjældent sygdommen asbestose, som tidligere ramte mange af de ansatte på eternitfabrikken, der beskæftigede 1600 ansatte, da der var flest: - Asbestose er en støvlungesygdom, som kræver at man har været udsat for store mængder af asbest i længere gennem klang tid, forklarer Sigve Christensen.