Krænkelse?

MORGENSANG:Det har i 30 år været Undervisningsministeriets vurdering, at fadervor kan indgå i folkeskolens timer og morgensamlinger, såfremt der er en fritagelsesmulighed. Derved sikrer vi, at en værdifuld tradition bevares for det store flertal, uden at det opfattes som en krænkelse af mindretallet. Det er min erfaring, at muslimer ikke har noget imod salmesang og fadervor. De er mere utrygge ved ateister, der hævder, de ikke tror på noget. Derfor går mange muslimer på katolske skoler. Bertel Haarder undervisningsminister (V), Frederiksholms Kanal 21, København K.