Krænkende for retsfølelsen

Af Preben Pedersen Byårdsmedlem (R) Kærvej 45, Visse: BBR: NORDJYSKE Stiftstidende bragte 11/12 en artikel, hvoraf det fremgik, at Aalborg Kommunes manglende overblik over byggeri, der er opført uden byggetilladelse og af ejerne ikke er opgivet til BBR registret, koster kommunen en mindre indtægt i ejendomsværdiskat på mellem to og tre mio. kr. årligt. I København og Odense sammenligner kommunerne luftfoto fra forskellige år, for at finde ud af hvor der er bygget. Men det vil man ikke i Aalborg, for der er ikke ressourcer til at følge op på konstateringer af byggerier, hvor ejerne har undladt de pligtige oplysninger til Kommunen, oplyser en medarbejder ved BBR. Og rådmand Henrik Thomsen tilføjer, at Aalborg Kommunen gør en passende indsats for at få korrekte oplysninger til BBR. Han ønsker ikke at der skal strammes op. Vi vil ikke fare ud med bål og brand siger han bl.a. I forrige byrådsperiode gjorde kommunen en ekstra indsats for at få ajourført BBR registrene, hvor der var fejl og mangler. Bl.a. blev der i en periode ansat ekstra medarbejdere til at løse opgaven. Det skete ikke mindst på baggrund af indberetninger fra de daværende vurderingsmænd, som den nuværende regering jo har fjernet. Der blev fundet mange fejl og mangler, som blev rettet. Men som det fremgår af artiklen, blev den ekstra indsats på området stoppet i 2000, fordi bevillingen hertil blev fjernet. Det skete dog ikke uden politiske betænkeligheder, fordi der var en klar formodning om, at opgaven ikke var fuldendt, selv om der var taget et meget stort skridt i den rigtige retning. Men det overrasker mig alligevel, at fejl og mangler fortsat er af så stort et omfang som oplyst i artiklen. Jeg synes bestemt ikke det er acceptabelt, at så mange borgere unddrager sig oplysningspligten til kommunen, om forbedringer og værdiforøgelser på deres ejendomme og derved unddrager sig en beskatning, som så i stedet, som en ekstra skat, væltes over på de borgere, der følger reglerne. Samfundets fællesudgifter skal jo betales. På et område, som f.eks. social bedrageri, tages der meget alvorligt fat på regelbryderne og det er i orden. Men det er krænkende for rets følelsen, hvis der på andre områder ses gennem fingre med regelbrud. Derfor har jeg bedt om en redegørelse i Teknisk Udvalg.