Østerild

Kræv gevinst for ulemper

Asger Sylvest Pedersen

Asger Sylvest Pedersen

ØSTERILD:15.7. tillod jeg mig at tage ud til Østerild-demonstrationen. Demonstrationen var vendt mod anlæggelsen af testcenteret for store vindmøller. Og ja, det var mig med et skilt, som udtrykte en anden holdning end demonstrationens officielle. Det er testcentermodstandernes klare ret at protestere, og jeg forventer, at de verserende retssager mod anlæggelsen af testcenteret bliver behandlet forskriftsmæssigt, samt at de borgere, som direkte må bære konsekvenserne i form af ekspropriationer, kompenseres ordentligt. Men min holdning er, at vi her i Thy godt vil bære ulemperne ved at huse testcenteret, men så vil vi også have del i den gevinst, som testcenteret kan give. Preben Maegaard fra Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har tidligere argumenteret for, at indtægterne (eller dele af dem) fra de kommende testmøllers strømproduktion bør tilfalde Thisted Kommune, så borgerne direkte kan se en nytte af at skulle leve med testcenteret. Midlerne kunne bruges til yderligere tiltag til at gøre Thisted Kommune til den førende, vedvarende energikommune samt til at lave faciliteter, som kan bruges af skoler, gymnasier, universiteter og turister i forbindelse med testcenteret. Hvis vores lokalpolitikere ikke allerede har stillet kravene, vil jeg derfor kraftigt opfordre til, at de gør det hurtigst muligt og redegør for det i offentligheden. Det vil også give vindmølleindustrien en bedre legitimitet, at de viser vilje til at kompensere for de uundgåelige gener, som vindmøller på land giver. Det vigtige i denne sag er, at Danmark fortsat kan være med i front med hensyn til til udvikling af vindmølleteknologien. Den kan ikke stå alene, men i de næste årtier vil vindenergien være en afgørende del af omstillingen til vedvarende energi. Store nationale anlæg som testcenteret i Østerild kan aldrig anlægges, uden at lokale borgere må bære konsekvenserne. Men jeg mener, vi her i Thy skal tage vores del ved at huse testcenteret og så med rette kræve andel i de indtægter, testmøllerne vil give - til gavn for udviklingen i vores kommune. God vind.