Retspleje

Kræver bøde på 1.375.000 kr.

55-årig tiltalt for overtrædelse af skattelov og momslov

BROVST:En domsmandsret i Fjerritslev indleder i dag behandlingen af en sag mod en 55-årig virksomhedsindehaver fra Brovst Kommune, som er tiltalt for overtrædelse af skattekontrolloven, selskabsskatteloven og momsloven til et samlet beløb på over 3,2 millioner kroner. Overtrædelserne af skattelovene er så grove, at manden også er tiltalt efter straffeloven. Sagen har så stort et omfang, at der er er afsat tre dage til behandlingen i domsmandsretten. Retsformand er dommer Niels Kirk-Sørensen, anklager vicepolitimester Peter Rask og tiltaltes forsvarer er advokat Jon Jonsen. De personlige skatteforhold omhandler skatteårene 1996, 97 og 98, hvor manden havde undladt at oplyse om en lønindkomst fra sit ApS på tilsammen 1.537.893 kroner og dermed unddraget et skattebeløb på 846.399 kroner. I samme periode havde han som personlig ansvarlig givet urigtige skatteoplysninger om sit anpartsselskabs indkomstforhold på tilsammen 1.479.893 kroner og derved unddraget skattebeløb på 425.794 kroner, ifølge anklageskriftet. Endelig er der også tiltale for overtrædelse af momsloven, idet manden som personlig ansvarlig for virksomheden har unddraget Told- og Skat for et momsbeløb på 283.463 kroner. Anklagemyndighedens påstand er en tillægsskattebøde svarende til det unddragne skatte- og momsbeløb på 1.125.000 kroner, samt en bøde efter straffeloven på 250.000 kroner. nca