Retspleje

Kræver hårdere straf til Serritslev-mor

Anklager mener Serritslevsagen er så ekstrem, at moderens straf skal være væsentlig hårdere end de fire år hun fik i byretten.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

- Der kan ikke herske tvivl om at den her sag er usædvanlig grov. Heldigvis er der ingen tidligere domme, der er helt sammenlignelige. Denne her sag er ikke blot i menneskelig og moralsk forstand helt usædvanlig. Det er den også i juridisk sammenhæng, sagde anklager Margrethe Sanning i landsretten onsdag. Begge forældrene i Serritslevsagen blev tirsdag fundet skyldige i praktisk taget alle anklager. Onsdag fremlagde anklager og forsvarer deres argumenter for strafudmålingen. Mange skærpende omstændigheder Der er mange skærpende omstændigheder i sagen, påpegede anklageren. - De her børn vil være præget af vanrøgt langt ind i fremtiden, og det skal afspejle sig i strafudmålingen, understregede hun. - Jeg har heldigvis ikke fundet retspraksis for at man har tisset på børn, tvunget dem til at slikke hundeekskrementer i sig, anstiftet til seksuel omgang med en hest og hvor man har holdt dem indespærret under så umenneskelige forhold, fortsatte hun. Særdeles farlig Anklageren vil have byrettens dom til faderen stadfæstet: Forvaring og forbud mod samvær med børn under 18 år. - Han er endog særdeles farlig for sine omgivelser, mener anklageren. - I skal beslutte, om han er for farlig til blot at afsone en fængselsdom, hvorefter han bliver lukket ud i samfundet igen til andre mennesker og deres børn, sagde hun til nævningene. Markant skærpelse For moderens vedkommende mener anklageren at der skal ske en markant skærpelse. - Man skal se på at hun har udøvet en særdeles begrænset del af volden selv. Men hun har accepteret og understøttet forholdene, og der er ting, der viser, at hun har billiget dem, sagde anklageren. Hun mener, at moderen bør idømmes ikke under seks års fængsel. - I byretten blev hun idømt fire års fængsel, men det var vel at mærke uden at være dømt for at medvirke til at tvinge Michelle til at grave sin egen grav.