Lokalpolitik

Kræver hus bygges om

Teknisk udvalg afviser dispensation for forandringer på hus.

Dobbelthuset på Klostermarken har blandt andet fået aluvinduer og et stakit, som begge strider imod lokalplanen. Foto: Grete Dahl

Dobbelthuset på Klostermarken har blandt andet fået aluvinduer og et stakit, som begge strider imod lokalplanen. Foto: Grete Dahl

Ejeren af et dobbelthus på Klostermarken kommer til at omgøre ændringer, som han har foretaget på sin ejendom. Ændringerne opfylder nemlig ikke lokalplan, og et enigt teknisk udvalg har ikke til sinds at give dispensation. - Når vi har vedtaget de bevaringsværdige lokalplaner, så er det også meningen, at de skal følges, understreger teknisk rådmand Mariann Nørgaard (V). Det betyder, at ejeren af Klostermarken 20-22 skal fjerne de isatte aluvinduer og erstatte dem med vinduer af træ. Desuden skal det opsatte stakit ud mod vejen fjernes, da der kun må være levende hegn. Og ikke mindst giver et enigt udvalg ikke dispensation til opførelsen af de allerede etablerede kviste mod husets gårdside. Afgørelsen er kulminationen på et nu snart tre år langt forløb, hvor naboerne i 2006 gjorde teknisk forvaltning opmærksom på, at der blev foretaget forandringer på ejendommen. Undervejs har kommunen måttet udstede en standsningsmeddelelse til bygherren, og siden har Grundejerforeningen Klostermarken også per brev gjort indsigelse til Aalborg Kommune mod ændringerne af Klostermarken 20-22, hvori de protesterede mod ændringerne af huset og understregede, at de er i strid med lokalplanen. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ejeren af det pågældende hus.