EMNER

Kræver mere end spændende job

Kulturelle tilbud er vigtige for at fastholde unge nyuddannede

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Sø­ren Peter Jen­sen er værk­tøjs­ma­ger hos San­der Plast & Form i Nibe, hvor han og en kol­le­ga og en lær­ling må kla­re ar­bej­det, selv om de bur­de være dob­belt så man­ge. Men værk­tøjs­ma­ge­re er bare ikke til at op­dri­ve.foto: Thomas Hansen

NIBE:Hvis vi skal holde de nyuddannede unge hjemme i Nordjylland og også gerne tiltrække mere arbejdskraft udefra, er det ikke nok at tilbyde spændende job i succesrige virksomheder. Omgivelserne skal også være interessante. - Vi tror på, at det er nødvendigt med en helhedsorienteret indsats, hvor ikke mindst opbyggelsen af et kulturelt mangestrenget samfund er umådelig vigtig, siger administrerende direktør Per Henriksen fra Sander Plast & Form i Nibe. Han er formand for Aalborg Samarbejdets ErhvervslederForum, som netop har haft manglen på kvalificeret arbejdskraft oppe på et strategiseminar, der foregik hos Hydrema A/S i Støvring. - For at tiltrække arbejdskraft kræver det, at denne arbejdskraft har lyst til at bosætte sig her i regionen, og det handler som sagt ikke kun om at have attraktive virksomheder, for det har vi. Det handler også om infrastruktur, bosætningsmuligheder og ikke mindst kultur. Musikhus og Nordkraft - For os at se er et musikhus helt nødvendigt for at tilbyde dette mangestrengede kulturliv, ligesom det kommende Nordkraft er ubegribeligt vigtigt, hvis vi skal fastholde de veluddannede unge, når de forlader vores uddannelsesinstitutioner og straks er på vej til andre dele af landet, siger Per Henriksen, der er chef for 44 medarbejdere. Han kender selv til problemer med at få fat på kvalificeret arbejdskraft, selv om lige netop Nibe ikke er værst ramt af problematikken: - Mange af byens beboere arbejder i Aalborg, og en hel del af dem vil gerne være fri for at pendle, men alligevel kan vi sagtens stå i den situation, at et specialiseret job vanskeligt lader sig besætte. Klynger - Disse problemer er ikke mindst udtalt hos de små og mellemstore virksomheder. Vi kan jo ikke ligesom Grundfos etablere en hel afdeling hos Aalborg Universitet og på den måde sikre os de studerendes interesse allerede, inden de er færdiguddannede. - Derfor arbejder vi i ErhvervslederForum blandt andet med klyngetanken, fordi mindre virksomheder bedre kan profilere sig attraktivt i en gruppe. For eksempel arbejder vi med klynger inden for fleksibel fjernvarmeudnyttelse og inden for forsvarsarbejde, oplyser Per Henriksen. Han tilføjer, at også tanken om en virksomhed i virksomheden kan være en mulighed for at få nyuddannede til at slå sig ned som selvstændige: - Hvis de slår sig ned hos en eksisterende virksomhed vil der ofte kunne opstå en symbiose til glæde for begge parter, mener Per Henriksen.