Lindholm

Kræver politisk revolution

Velfærd er en kapitalistisk succes

www

www

- Kærlighed er Danmarks vigtigste råstof, konstaterer chefredaktør Mikael Lindholm, Computerworld, der om nogen kan komme med et kompetent bud på, hvad der skal til for, at det lille land kan klare sig i konkurrence med hele den store verden. Han har stået i front på alle de tunge erhvervsmedier herhjemme, skrevet flere bøger om vækst og især innovation, og har dannet og siddet i flere af de store tænketanke om fremtiden for Danmark. - Meget af det, der giver os konkurrencefordele nu og fremover, er født ud af kærlighedens farveskala. Hele den såkaldt fodformede pædagogik og den omsorg for hinanden, der ligger i velfærdssamfundet er lige præcis det, der stiller os stærkt i den globale konkurrence i dag. Men det er næstet umuligt at forstå for såvel socialdemokraterne som for de borgerlige. Derfor står landet i stampe lige nu, og vi får ikke udnyttet alle vores fordele, siger Mikael Lindholm. Det kan være svært at fatte, at de bløde sociale værdier er blevet til ”kapitalismens fremmeste redskab”, men det haster med at begribe det, advarer han. Flere af de mest fremgangsrige amerikanske virksomheder som f.eks. Google kopierer nu den bløde danske tankegang. Firmaet gør allerede det, den danske folkeskole er blevet kritiseret for, nemlig at give medarbejderne fri en dag om ugen til at lave, lige hvad de har lyst til. - Den kærligheds- og tillidserklæring er ikke for sjov - den giver ideer, Google tjener penge på, fastslår Mikael Lindholm. Andre organiserer sig på lignende måde, fordi de har set, at kærlighed set som omsorg, samarbejde og vilje til at tage sig af alle, er den mest effektive metode at få ideer og innovation ud af mennesker på. Den giver tryghed og mod og lader os modtage andres ideer åbent og arbejde videre med dem. - Her har vi en konkurrencefordel, for det er netop det, vores velfærdssamfund og folkeskole gik ud på, siger Mikael Lindholm, der bevidst bruger datid. For fordelen er ved at forsvinde. - Det er blevet et politisk tabu. Ingen af de to politiske sider har lyst til at tage debatten, da den vil vælte deres verdensbillede. Men vi burde se at komme i gang med at undersøge præcis, hvad de bløde værdier kan. Det er jo ikke tilfældigt, at vi klarer os så godt på verdensplan, når vi ser på innovation og udvikling, siger Mikael Lindholm, der opfordrer til forskning i og debat om kærlighedens økonomiske værdi. - Selvfølgelig er det ikke nok at elske hinanden. Der skal viden, uddannelse, infrastruktur til. Men det har alle de andre lande også. Vi har til gengæld en stærk tradition for at vægte de bløde værdier, og den kan blive afgørende - hvis vi altså bruger den, forudser Mikael Lindholm.