Lokalpolitik

Kræver udvikling ved kysten

De nordjyske kommuner forlanger, at staten skaber bedre vilkår for turisme

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Den tidligere borgmester i Morsø, Egon Pleidrup, er ved at blive kørt i stilling som folketingskandidat i Thisted. Arkivfoto

NORDJYLLAND:Turisme og fritidsområdet er felter, der kan bidrage til udviklingen i Nordjylland. Men bestemmelserne for, hvad der må ske i kystområderne, er for stramme, mener flere nordjyske borgmestre. Over for miljøminister Troels Lund Poulsen (V) slår de til lyd for en justering af regler, så der lettere kan gennemføres, hvad de nordjyske kommuner betegner som en kvalitetsbetonet udvikling i de kystnære områder. De nordjyske kommuner peger på, at den nordjyske turisme i alt væsentligt er knyttet til kystområderne. De mener sagtens, at der i kystområderne kan ske en planlægning, uden at man slækker på kravene om kvalitet og hensyn til naturne. - Og det handler ikke om at plastre kyststrækningerne til med sommerhuse. Men vi har et godt eksempel med Strandcentret i Blokhus, hvor der var en kamp for blot at få lov til at lave bedre faciliteter for turisterne, siger borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Gade (V). Morsø Kommunes borgmester Egon Pleidrup (S) er enig i, at det ikke behøver at handle om at bygge flere sommerhuse: - Det drejer sig mere om at sikre faciliteter og infrastruktur. Havnemiljø - Vi har haft diskussionen om havnen i Asaa. Her kunne det være af stor værdi for turismen at udvikle havnemiljøet, siger borgmester i Brønderslev Kommune, Mikael Klitgaard. De nordjyske kommuner har over for miljøministeren tilkendegivet, at de meget gerne deltager i det videre arbejde med at skabe mulighed for en kvalitetsbetonet udvikling. - Og det handler om at benytte og beskytte områderne. I Jammerbugt Kommune har vi 55 kilometer kyst. Det handler om nogle steder at lave nogle bedre faciliteter, så vi selv og turisterne f.eks. kan få en is eller en pølse, siger Mogens Gade. I det høringssvar, som regionen og kommunerne forbereder til miljøministeren er den generelle tone hård. Skævheder Kommunerne mener ikke, at de planer og strategier, der er lavet i Nordjylland, bliver afspejlet i udkastet til landsplanredegørelse. - Vi finder det derfor nødvendigt at understrege, at udarbejdelsen af en landsplanredegørelse bør ske som en ligeværdig proces med input fra alle dele i plansystemet - såvel stat som fra region og kommuner, hedder det i et udkast til regionens og kommunernes høringssvar. Kommunerne mener, at staten fortsætter med at fokusere på de stærke dele af landet - hovedstaden og Østjylland. - De mellemstore byer og de tilhørende yderområder skal skabe befolkningsudvikling og vækst ved eget initiativ og for lokale og regionale midler, mens udvikling af hovedstaden og Østjylland understøttes med statslige midler. Det betyder dårligere udviklingsmuligheder for såvel byerne og yderområderne, hedder det i det fælles høringssvar. - Statens oplæg, mener jeg, styrker centralisering. Det vil vi påpege i et fælles høringssvar. Samtidig har en række kommuner enkeltvis påpeget de problemer, som de ser, siger Egon Pleidrup, der er formand for de nordjyske kommuners fælles samarbejdsorganisation. Egon Pleidrup mener, at de nordjyske kommuner ofte er ofre for det, som han betegner som "det tilrejsende nærdemokrati". - Det er eksperter, der tidligt på dagen kommer med flyver og bruger nogle timer på et lokalt problem. Men man bør i lige så høj grad lytte til de folk, der bor i området, siger Egon Pleidrup.