Hospitaler

Kraftcenter for region

Hvorfor er det så naturligt, at Region Nordjylland beholder pengene ved salg af sygehusene Sygehus Syd og Sygehus Nord.

SYGEHUS:Hvorfor er det så naturligt, at Region Nordjylland beholder pengene ved salg af sygehusene Sygehus Syd og Sygehus Nord. Jo, for det første er det skatteyderne i det tidligere Nordjyllands Amt, der fortrinsvis har betalt udgifterne ved opførelsen og den årlige vedligeholdelsen af sygehusbygningerne, så er det vel også naturligt, at vi i Region Nordjylland, ikke skal modregnes salget af de to sygehuse, ved finansiering af nybyggeri på Postgården i Aalborg Øst. Og det ville da også være unaturligt, at først så skulle vi straffes med et byggeri på Aalborg Syd i 22 år, og de øvrige regioner kunne bygge nye sygehuse og ingen modregning ved salg af ældre sygehuse, nej, sådan spiller klaveret ikke Nordjylland. Det spørgsmål fik jeg lejlighed til at stille Erik Juhl, formand for ekspertudvalget, på Danske Regioners generalforsamling i foråret, som fandt i Aalborg Kongres og Kulturcenter, men der var han ikke umiddelbart klar til at acceptere, men svarede lidt lunt, at vi vist var nogle krejlere her i Nordjylland, og det har han nok lidt ret i. Men det er bestemt heller ikke en ulempe, at vi i Nordjylland har Jacob Axel Nielsen (K), som sundhedsminister og havde i øvrigt flysæde ved siden af ham på vej til København i torsdags. Og som ved tidligere lejligheder kunne det jo ikke undgåes, at vi drøftede Aalborg Sygehus, som sædvanligt. Den fase, vi nu kommer ind i, nemlig planlægning og projektering i Region Nordjylland, herunder også byplanlægning i Aalborg Kommune, måske ekspropriation af byggeområdet, anlæg af Egnsplanvej, som Aalborg Kommune har på anlægsbudget 2010 og som er en absolut nødvendighed inden opstart af byggeriet, når licitationen er overstået om et par år. Med byggeri af ca. 250.000 m2 på Postgården vil det formentlig være det største byggeri, der vil blive opført i Nordjylland, hvor nærheden af Aalborg Universitet med en lægeuddannelse godt i gang og et med tiden Aalborg Universitetshospital på Postgården, vil der være vokset en hel ny bydel op i Aalborg Øst, der vil være kraftcentret for hele Region Nordjylland.