Kraftig appel fra erhvervslivet til fire byråd

Vigtigt at Nørager, Aars, Aalestrup og Farsø hurtigt binder sig til fusion i en Vesthimmerlandsk storkommune, mener Himmerlands Udviklingsråd

VESTHIMMERLAND: McDonalds store gule og røde M lyser ved nattetid klart ned over motorvejen og fortæller, at nogen allerede har set lyset i Haverslev. Byen er trods sin beskedne størrelse en oplagt kandidat til en hovedrolle i en ny vesthimmerlandsk storkommune. Det mener i hvert fald de fire formænd for erhvervsrådene i Aars, Nørager, Farsø og Aalestrup Kommuner. Tilsammen udgør de toppen i Himmerlands Udviklingsråd, der på 10. år arbejder erhvervslivets sag i Vesthimmerland. De fire erhvervsrådsformænd ser hellere i dag end i morgen de fire kommuners politikere give hinanden hånd på at fusionere i en storkommune. Og nok er en kommunal fusion politik, men det er også et spørgsmål om udvikling og konkurrenceevne og derfor kalder en ny kommunestruktur på en kvalificeret holdning fra erhvervslivet, mener Himmerlands Udviklingsråd. Først og fremmest skal der ske noget. - I vores øjne kan det ikke gå hurtigt nok. Det handler om, hvordan vores egn skal udvikle sig. Og vi har en vital interesse i, hvordan de lokale og regionale myndigheder, som virksksomhederne skal samarbejde med, bliver organiseret, påpeger udviklingsrådets formand Svend Jørgensen, Aars. Og piller man følelserne væk, er de fire erhvervsrådsformånd ikke i tvivl om, at de fire kommuner vil få det optimale ud af hinanden. - I en vesthimmerlandsk kommune vil Nørager med motorvejen være meget attraktiv, og et erhvervsområde ved Haverslev vil få en 1. prioritet, som vi ikke kan regne med, hvis vi går sammen med andre kommuner mod øst, påpeger erhvervsrådsformand i Nørager, Kurt Birk. De øvrige kommuner har tilsvarende fordele, som tilsammen vil udgøre en stærk kommune, mener de fire erhvervsrådsformænd. En stærk turisme med eksempelvis Rosenparken i Aalestrup, museet i Aars og kystlinien i Farsø. Et sundhedsmæssigt godt tilbud med sygehus i Farsø, et bredt uddannelsestilbud i Aars og et generelt gedigent kulturudbud i de fire kommuner er blandt styrkerne. - Det eneste vi vel kommer til at mangle er et universitet, bemærker Svend Jørgensen. Mens politikerne i Aalestrup tøver og igen er begyndt at sende blikke mod Viborg, mener Klavs Bojsen som formand for det lokale erhvervsliv ikke, der er grund til at vakle. Aalestrup står sig bedst i Vesthimmerland, vurderer han. - Jeg vil på det kraftigste fraråde at søge mod ind i et kommunefællesskab med Viborg, understreger Klavs Bojsen. Det vil kun forstærke den oplevelse Aalestrup har haft af at være udkantskommune, mener han. - Vi har i de senere år set en meget kraftig tendens til at centralisere alt omkring Viborg. Senest eksempelvis med ambulancetjenesten, påpeger Klavs Bojsen. Formanden for erhvervsrådet i Farsø, Mogens Jensen, slår fast, at Himmerlands Udviklingsråd finder tiden inde til, at de fire kommuner siger ja tak til hinanden. Men det betyder ikke, at der er lukket for at udvide kredsen af kommuner yderligere. Der er pladst til både Løgstør og andre kommuner. - Det helt optimale set fra Farsø er et Himmerland, der kommer til at bestå af to kommuner, understreger Mogens Jensen.