EMNER

Kraftig brand i skorsten

GUG:Over tre timer tog det for brandvæsenet lørdag formiddag at få bugt med en skorstensbrand i Gug. Da Beredskabscenter Aalborg ankom til parcelhuset på Bækkedal, stod der flammer hele vejen op igennem skorstenen, og man frygtede en overgang, at ilden skulle brede sig igennem utætheder til førstesalen i huset. - Vi fik skrabet et stort lag sod af siderne, men varmeudviklingen var så kraftig, at skorstenen slog revner og formentlig nu er færdig, konstaterer vagthavende brandmester. Sodlaget er formentlig opstået som følge af kraftig fyring i husets brændeovn. Når varmen bliver for voldsom, kvæler de fleste ilden ved at lukke for lufttilførslen, men det betyder samtidig, at der opstår en uren forbrændingsproces med soddannelse til følge. - Derfor skal man egentlig ikke fyre mere op i en brændeovn end nødvendigt. Så brænder træet ved den rigtige temperatur, bemærker Peter Ottosen fra Beredskabscenter Aalborg. Inden brandfolkene forlod stedet, var der hentet tre børfulde gløder/slagger ud af skorstenen, og ejeren har fået besked på at kontakte en skorstensfejer.