Kraftig regn øger iltsvind i fjorden

Urenset spildevand forøger tilførslen af næringsstoffer

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

På overfladen ser Mariager Fjord - her ved Hobro -idyllisk ud. Men under overfladen står det skidt til. FOTO: GRETE DAHL

NORDJYLLAND:Oven i de problemer, som en varm sommer giver for fjorde og vandløb, så skaber den seneste tids ekstremt kraftige regnskyl yderligere problemer. Regnen overbelaster kloaksystemer og rensningsanlæg, så spildevand i nogle tilfælde urenset ryger ud i både Limfjorden og Mariager Fjord. - Vores kloaksystem er slet ikke bygget til de ekstremt kraftige regnskyl, vi har haft. Regn og kloakvand ryger i en pærevælling ud i fjordene. Derved bliver der tilført ekstra næringssalte, og det har her i sommer givet et tilbageslag i forhold til de forbedringer, der var sket for Limfjorden og Mariager Fjord, siger havbiolog Finn Andersen, Nordjyllands Amt. De ekstra næringssalte giver gode vækstbetingelser for alger. Derefter sker der en forrådnelse af algerne, og det giver en højt forbrug af ilt. Iltsvindet har fået amtets vandmiljøkontor til at slå alarm i forhold til Mariager Fjord. Udviklingen i sommer minder meget om det, der for ni år siden var årsag til, at fjorden døde. Men også for Limfjorden er situationen alvorlig. Mange bunddyr og fisk er døde. - De seneste tre uger er forholdeNE blevet ekstremt dårlige, vurderer miljøtekniker Gert Pedersen, Viborg Amt, der er skipper på de tre Limfjordsamters miljøskib Limgrim. Finn Andersen henviser til, at modeller fra Dammarks Meteorologiske Institut peger i retning af, at det sommervejr, som vi har haft i år, i løbet af nogle årtier kan blive en normalsommer. Fra Limgrim bliver iltsvindet i Limfjorden i denne tid kortlagt. I går blev sigtbarheden i Langerak øst for Aalborg målt til ca. 1,7 meter. For at ålegræsset kan trives skal sigtbarheden være mere end det dobbelte. - Ålegræsset, der er afgørende fore livet i fjorden, er på det seneste gået tilbage. Det der er brug for nu, er en uge med kuling fra sydvest. Det kunne rette op på situationen, siger Finn Andersen. Iltsvindet bliver med bekymring fulgt af Dansk Sportsfiskerforbund, hvor formanden Verner W. Hansen betegner situationen som en miljøkatastrofe. Han mener, at miljøministeren bør gribe yderligere ind over for udledningen af næringsstoffer, især fra landbruget. torben.holm@nordjyske.dk