Kraftig stigning i besøgstal på museum

SÆBY:Besøgstallet på både Sæby Museum og herregårdsmuseet på Sæby Museum viste i 2003 en kraftig stigning i forhold til året før. Kraftigst var stigningen på herregårdsmuseet. Her var der sidste år 4211 besøgende mod blot 1016 året før, hvor herregårdsmuseet i en længere periode var lukket på grund af restaureringsarbejder. I besøgstallet på 4211 på Sæbygaard Slot indgår 44 gruppebesøg. Samtidig kunne Sæby Museum sidste år notere et besøgstal på 4179 mod 3850 i 2002. I besøgstallet indgår 102 gruppebesøg. Museet faktiske besøgstal er beregnet efter antallet af solgte billetter og konkrete statistikker og ikke fra en efterfølgende ”positiv vurdering”. Museumschef Bent Bang Larsen: - En sådan fremgangsmåde giver vildledende resultater. Besøgstatistikker skal være beregnet på samme måde for at være sammenlignelige. Nedgang på arkivet Mens både SæbyMuseum og herregårdsmuseet sidste år kunne notere stigende besøg, gik det tilbage på Byhistorisk Arkiv i Sæby - fra 422 i 2002 til 399 sidste år. Dermed fortsatte besøgstallet på byarkivet med at falde, sådan som tilfældet har været siden 1998. Da var det oppe på 642 mod de nævnte 399 besøg sidste år. - Faldet skyldes ikke alene, at åbningstiden er blevet indskrænket på byarkivet, men også den manglende udvikling af arkivet, den vacante arkivarstiling har betydet, fortæller Bent Bang Larsen. Ingen afklaring I museets årsberetning oplyses det i øvrigt, at Sæbygårdfonden sidste år tog initiativ til en fornyelse af principaftalen om driften af herregårdsmuseet påSæbygaard. Problemerne omkring varetagelsen af det antikvariske ansvar omkring inventaret på slottet søges afklaret. Museet har intet formelt antikvarisk ansvar overfor Sæbygaard-inventaret. Det varetages af slottets fondsbestyrelse.Museet har erklæret sig villig til at indgå en formel aftale om at påtage sig denne opgave.