Jerslev

Kraftig udvikling tegner ny kommune

JERSLEV:På Jerslev Venstrevælgerforenings generalforsamling gav formanden, Christian Kærgaard Nielsen, udtryk for sin tilfredshed med den nye kommunes start. Han fandt, at man er kommet godt igennem det år, hvor de gamle og det nye byråd arbejdede sideløbende, hvilket dog har betydet, at nogle sager er blevet taget op igen og måske ændret på. - Heldigvis blev en meget skrap nedskæring undgået, sagde formanden. Formanden pegede på de store ændringer med byggeri og forandringer i Brønderslev, ligesom der er sket positive ting i Jerslev. Landspolitisk fandt formanden, at det er lidt hårdt at være Venstremand. - Trods det, at det går ret godt i Danmark, er der ingen ros, kun dårlige meningsmålinger. Der vil altid være problemer, fortsatte Christian Kærgaard Nielsen. Mens det tidligere var et problem, at der var mange arbejdsløse, er det nu et problem, at der mangler arbejdskraft, og mens det tidligere overraskede, når der blev et større minus i regnskabet end forventet, bliver det nu gjort til et problem, at overskuddet er større, end der var ventet. På det organisatoriske plan er der sket store ændringer. Sæby-kredsen bliver nedlagt og bliver til Brønderslev-kredsen, der kommer til at bestå af Brønderslev og Jammerbugt kommuner. Kommuneforeningen kommer fremover til at overtage det arbejde, som kredsen tidligere stod for. - Dette og andre ændringer gør, at der bliver en mere flad struktur i Venstre, sluttede formanden. Til bestyrelsen blev Mona Thomsen valgt i stedet for Poul Pedersen, der ikke ønskede genvalg, mens der var genvalg til Morten Østergaard Pedersen og Kaj Styrishave. ruk