Lægevidenskab

Kraftige nedskæringer i fysio- og ergoterapi

Fremover skal tilbud kun være for børn mellem 0 og 3 år på trods af lange ventelister

AALBORG:Et tilbud om fysio- og ergoterapi til børn mellem 0 og 5 år beskæres nu kraftigt. Fremover vil Aalborg Kommune kun betale for børn mellem 0 og 3 år. Blandt andet fordi der også skal være råd til at udvide tilbudet til at omfatte Hals, Nibe og Sejlflod. - Vi har desværre ikke penge nok til at fortsætte som hidtil, forklarer socialudvalgsformand Mai-Britt Iversen (S). Hun indrømmer gerne, at man dermed forringer tilbudet for en række børn i førskolealderen. Men tilbudet er på den anden side ikke lovpligtigt, og findes derfor heller ikke i ret mange andre kommuner. - Og så har vi altså også vurderet, at behovet er størst i 0 - 3 års alderen, fortsætter hun. - De lidt ældre børn går jo som regel i børnehave, og dér er der også er andre former for støtte, som ikke findes i dagplejen, forklarer hun. Lang venteliste Ifølge Mai-Britt Iversen er ventelisten til de kommunale terapeuter er vokset betydeligt i de seneste år, og den bliver formentlig ikke mindre, når tilbudet udvides til at omfatte Hals, Nibe og Sejlflod. - Det er et problem, som vi bliver nødt til at gøre noget ved, mener hun. - Vi kan ikke lade de mindste børn vente så længe, som mange er nødt til i dag. Men det ændrer selvfølgelig ikke ved, at det er lidt træls, at vi ikke har penge til at hjælpe de 3 - 6 årige så godt, som vi har gjort indtil nu, tilføjer hun. Forslaget om den ny struktur i børneterapien blev fredag godkendt af et flertal af i kommunens socialudvalg. Men det kunne Anne-Dorte Krog (SF) ikke stemme for. - Jeg synes, at vi skulle de penge, man hidtil har ofret på fysio- og ergoterapi i Hals, Nibe og Sejlflod Kommune på at ansætte en terapeut mere, siger hun. - Så det er nu overføres pengene til Aalborg Kommunes PPR. Men hvis vi beholdt dem i børneterapien i stedet for, var der råd til mindst en stilling mere, forklarer hun Hjælp til skolestart Anne-Dorte Krog er enig i, at ventelisten skal ned. Og derfor mener hun også, socialforvaltningen selv burdel finde pengene til den sidste af de to stillinger, der er behov for, hvis regnestykket skal gå op. - Det er helt galt, at vi nu stopper tilbudet halvandet år før, vi har gjort hidtil, understreger hun. - Det drejer sig jo hovedsageligt om børn med opmærksomhedsforstyrrelser og ADHD, og de har ofte brug for ekstra hjælp, før de skal i skole, forklarer hun.