Lokalpolitik

Kraftkarl til kraftcenter

Kommunen overvejer at samlet ledelse af haller og scenere

HADSUND: Den kommunale ledelse kunne godt tænke sig at finde en person, der både kan stå for en effektiv og koordineret drift af det "kraftcenter", der forventes at blive ud af den nye svømmehal, Hadsund Hallerne, campingplads, vandrehjem, kulturdelen af både den nye skole og eventuelt også "det kommende kultur- og boligcenter" på den eksisterende skole i Hadsund. - En Ernst Trillingsgaard, siger kommunaldirektør Bo Nielsen, når han bliver presset lidt til at give et bud på, om der findes en person, der både kan det ene og det andet. Ernst Trillingsgaard er direktør i Aalborg Kongres & Kultur Center og formentlig ikke sådan bare lige at lokke til Hadsund, og i øvrigt er planerne slet ikke så konkrete, at der er udarbejdet et stillingsopslag. I første omgang har politikerne i økonomiudvalget besluttet at nedsætte et underudvalg, der skal arbejde videre med planerne om en struktur for de nævnte institutioner med henblik på inden 1. juli at præsentere byrådet for et beslutningsgrundlag. Udgangspunktet for bestræbelserne har ifølge økonomiudvalgets dagsorden været, at man vurderer, at den nye svømmehal "forventes at blive et aktiv for kommunens indbyggere, turister m. fl.", og den i højere grad end den eksisterende svømmehal, der overvejende har været anvendt til svømmeundervisning og klubbrug, vil blive en del af "det offentlige rum" - og altså som en del af det omtalte kraftcenter. Idéen om at løfte den ledelsesmæssige opgave af svømmehallen væk fra lederen af Hadsund Skole, og etablere en bestyrelse for kraftcentret har været drøftet i det byggeudvalg, der er dannet i forbindelse med realiseringen af "Vision Hadsund Skole" og har altså nu været oppe at vende i økonomiudvalget. Det har ført videre til tankerne om, hvad Bo Nielsen kalder en "forretningsfører", der altså som udgangspunkt både skal stå for det indholdsmæssige i kraftcentret og af driften - men mindre, det arbejde, der er sat i gang, resulterer i en anden model. Kommunaldirektøren understreger, at det ikke er tanken, at en forretningsfører skal erstatte eksempelvis halinspektøren i Hadsund Hallen, som er en selvejende institution - men én af overvejelserne går på, om de nuværende bevillingerne til haldrift kan anvendes bedre. Økonomiudvalget har udpeget de tre socialdemokrater borgmester Karl Christensen, Finn B. Nielsen, kulturudvalgsformand Ronny Thomsen til underudvalget, der også kommer til at bestå af en repræsentant for Venstre eller den Tværpolitiske borgerliste samt en "ekstern" rådgiver, som man endnu ikke vil sætte navn til, men som man nærer store forventninger til.