Kraftprøven på Hobrovej

Polsk byggefirma gav fagforeninger en lokal mærkesag

AALBORG:En ældre ejendom på Hobrovej nær Aalborg Sygehus Syd er blevet midtpunkt i et opgør, hvor nordjyske fagforeninger søger at hindre lavtlønnede østeuropæere bliver en normal foreteelse på det danske arbejdsmarked. Fagbevægelsen ønsker kort og godt, at de danske overenskomster skal overholdes af alle udenlandske firmaer, der optræder her i landet. Men det siger lovgivningen ikke noget om. Løn og ansættelsesforhold er i Danmark en sag, der afklares mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, og overenskomsterne binder i princippet kun dem, der har skrevet under på dem. Og da det polske firma J.G.S. og dets fire udsendte medarbejdere i Aalborg har politiets ord for, at de er lovligt her i landet, overholder de dansk lov. Så længe firmaet er momsregistreret hos ToldSkat har dets ansatte lov til at arbejde her i landet i op til tre måneder uden at betale skat og uden at have særskilte arbejds- og opholdstilladelser. Til gengæld har domstolene indledt en skærpet praksis over for dem, der overtræder disse vilkår, som det fremgik, da en 62-årig forretningsmand i Københavns Byret i går blev idømt en bøde på 200.000 kroner for at have medvirket til at beskæftige syv polske arbejdere uden arbejdstilladelse. Da fagforeningerne TIB(Træ-Industri-Byg) og 3F fik besked om, at polakkerne i Aalborg var her lovligt, valgte de i stedet at kræve, at det polske firma med hjem-sted i Lubartów nær Lublin i det østlige Polen indgik overenskomst efter danske forhold. Lovligt kampskridt Men da den anmodning ikke blev efterkommet varslede fagforeningerne en blokade, som blev indledt onsdag 11. maj uden for ejendommen på Hobrovej. Ganske som beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) flere gange har opfordret fagbevægelsen til at gøre som et lovligt kampskridt for at opnå overenskomster. En blokade indebærer, at berørte fagforeninger bestemmer, at deres medlemmer ikke må tage arbejde hos en bestemt arbejdsgiver, og det markeres ofte ved, at fagforeningen arrangerer en demonstration ved arbejdspladsen. Blokaden bliver i arbejdsretlig forstand ulovlig, når man fysisk søger at hindre folk i at komme ind på arbejdspladsen. Ejendommen på Hobrovej tilhører Ejendomsselskabet Nordlyset i Gistrup, men det er entreprenør Svend Aage Hedensted med adresse i Bedsted i Thy, der som bygherre har indgået kontrakt med det polske firma. Gennem selskabet H-Entreprise har han en tilsvarende opgave på en lejlighed i Prinsensgade i Aalborg, hvor polakkerne også er hyret til at udføre en stor del af arbejdet. I begge tilfælde er der indgået kontrakter på renoveringsopgaver til fast pris. Ifølge fagforeningerne arbejder de polske bygningsarbejdere til en månedsløn på 2000 kroner plus kost og logi. Men det passer ikke, siger Svend Aage Hedensted, som hævder, at de får langt mere, uden at han i øvrigt er i stand til at sætte et præcist tal på. Udspil om aftale - De er jo ansat hos J.G.S., så det er dem, der ved, hvor meget de får i løn. Men i øvrigt er det i Polen som i mange andre EU-lande, at arbejdsgiveren ud over lønnen indbetaler et stort bidrag i social sikring til staten, fastslår Svend Aage Hedensted. Han har flere gange er-klæret sig villig til at medvirke til at få det polske firma til at indgå en aftale med de danske fagforeninger, og han har stillet i udsigt, at der vil komme et udspil i sagen nu på fredag. Men han lægger heller ikke skjul på, at det nok bliver mere end svært at opnå en aftale på niveau med de danske overenskomster. Dyr kørselsgodtgørelse - Alene kravet om kørselsgodtgørelse på 2,98 kroner pr. kilometer for en ugentlig hjemtur vil betyde en meromkostning på 39.000 kroner om ugen for J.G.S., og realistisk vurderet har de nok ingen mulighed for at imødekomme det krav. Og jeg synes også, at der må være tale om, at man bøjer sig fra begge sider, når man vil søge at nå til enighed, siger Svend Aage Hedensted. Han savner i øvrigt lige som fagbevægelsen meget tydeligere regler på området. - Vi er jo blevet mødt med blokade, selv om vi har fulgt Beskæftigelsesministeriets regler til punkt og prikke, og det er helt uholdbart. Ingen af os kan være interesseret i, at det danske arbejdsmarked undergraves, men vi kan heller ikke bare lukke af for EU-borgere, som er helt legalt, understreger Svend Aage Hedensted. NORDJYSKE har gentagne gange uden held søgt at få polakkerne i tale.