Energiselskaber

Kraftvarmeværk er for lille

BRØNDERSLEV:Brønderslevs ny kraftvarmeværk kan ikke fortsat klare at forsyne det stigende antal forbrugere. Derfor er der planer om udvide kraftvarmeværket. Til byrådsmødet i aften søges om en anlægsbevilling på 400.000 kr. til undersøgelse af, hvorledes der eventuelt kan skaffes mere kapacitet på kraftvarmeværket, dels til el-, dels varmeproduktion i høj- og spidslastningssituationer, hvor prisen for den producerede el, der sælges fra værket, er højest. Det skal også undersøges, hvilke konsekvenser det har på forsyningsnettet samt på varmeprisen. Økonomiudvalget går ind for det, men ønsker et mere detaljeret grundlag for skønnet over, hvordan forsyningsudvalget når frem til beløbet. Forsyningsudvalget ønsker undersøgt kapacitetsudvidelsesmuligheder i form af udskiftning til større motorer på kraftvarmeværket, etablering af motorer på de to varmecentraler på Nordens Alle og Eventyrvej, opgradering af de eksisterende motorer på kraftvarmeværket, brændselsvalg i spidslastnings-perioder samt hvordan de kommende emissionskrav bedst muligt opfyldes. Der stilles meget større krav til udledningen fra skorstenene, og disse krav skal værket også opfylde. Kraftvarmeværket har nu syv gasfyrede motorer. Der er på værket gjort plads til yderligere en motor. De to andre værker tages kun i drift på kolde vinterdage.