Energiselskaber

Kraftvarmeværk-formand er rystet SKUFFELSE: Astrup Kraftvarmeværks formand forlader bestyrelsen efter afslag fra kommunen

For­man­den for Ast­rup Kraft­var­me­værk træk­ker sig ef­ter af­slag fra Ar­den Kom­mu­ne, men for­sik­rer, at kraft­var­me­vær­ket ikke gi­ver op.AR­KIV­FO­TO: MICHA­EL KOCH

For­man­den for Ast­rup Kraft­var­me­værk træk­ker sig ef­ter af­slag fra Ar­den Kom­mu­ne, men for­sik­rer, at kraft­var­me­vær­ket ikke gi­ver op.AR­KIV­FO­TO: MICHA­EL KOCH

ASTRUP:Fuldstændig rystet. Det var Poul Erik Andersens første reaktion, da han i nærværende avis kunne læse, at Astrup Kraftvarmeværk ikke får den økonomiske kompensation fra Arden Kommunen, han havde ansøgt om. For det første er Poul Erik Andersen rystet over, at værket nu selv må stå med en regning på 100.000 kroner som kraftvarmeværket har tabt på at føre en retssag mod en tidligere andelshaver. Derudover er Poul Erik Andersen skuffet over, at kommunen ikke meddeler den implicerede part om afslaget før han selv kan læse det i avisen. - Jeg fatter ikke, at kommunen vælger at føre dialogen gennem pressen. Det er rystende. Det fremstår som om vi er en flok idioter, men jeg ved nu ikke, hvem der er idioten her, raser Poul Erik Andersen. Går af som formand Ud over de rent økonomiske, får kommunens afslag også personlige konsekvenser for Poul Erik Andersen, der nu trækker sig fra bestyrelsen, efter 11 år som formand. Hvad der efterfølgende kommer til at ske er ikke lagt fast endnu. - Men vi vil helt klart gå videre med sagen, lover Poul Erik Andersen, der i første omgang vil drøfte sagens videre forløb med bestyrelsen og kraftvarmeværkets advokat. Astrup Kraftvarmeværks bestyrelse vil genansøge Arden Kommune om fuld kompensation. Poul Erik Andersen håber, at kommunen så vil revurdere sin beslutning. Hvis det heller ikke lykkes, vil Poul Erik Andersen ikke afvise en officiel klage og vil måske ligefrem sagsøge Arden Kommune. Har ikke råd til ny sag Generelt forventer Poul Erik Andersen ikke det store af kommunen. - Hvad får man ud af det? Lige nu har jeg hverken energi eller økonomi til at føre endnu en retssag, lyder det opgivende fra Poul Erik Andersen, der udover at være formand arbejder som postbud. Foruden de 100.000 kroner Astrup Kraftvarmeværk har mistet på den tabte retssag, har en brand, der for nyligt hærgede kraftvarmeværket, kostet godt 600.000 kroner, vurderer formanden.