Kraftvarmeværk indgår forlig

Konflikt med 11 utilfredse forbrugere løst med forlig og kompensation

Skattepolitik 25. september 2002 08:00

TVERSTED: Brugerne af Tversted Kraftvarmeværk har opnået en besparelse på omkring en kvart million kr. eller i snit 1000 kr. pr. husstand. Den oplysning kom formanden for Tversted Kraftvarmeværk, Henrik Guldsø Nielsen, med, da der tirsdag aften på Klitgården i Tversted var ordinær generalforsamling i andelsselskabet med begrænset ansvar. - Vi har anvendt besparelsen til at nedsætte den faste afgift. For de fleste forbrugere betyder den en reduktion fra den tidligere faste afgift på 6250 kr. til den nugældende på 5000 kr. - det er en besparelse på 1000 kr. plus moms. Konflikten med de 11 utilfredse forbrugere er blevet løst med, at fire forbrugere fik ret til at stå uden for Tversted Kraftvarmeværk. - De syv øvrige er nu fuldgyldige andelshavere og forbrugere. Som et led i forliget har Tversted Kraftvarmeværk betalt de 11 en kompensation på 57.500 kr. i alt til fuld og endelig bilæggelse af sagen, oplyste Henrik Guldsø Nielsen. - Interesserede forbrugere, der ønsker at se det endelige forlig, kan efter aftale gennemlæse forliget på Tversted Kraftvarmeværks kontor. Vi har efter bedste evne løst de problemer, der har været, tilføjede formanden i sin beretning. Driftslederens løn er med virkning fra 1. oktober reduceret med knap 80.000 kr. Samtidig er hans arbejdsområde blevet klart afgrænset og begrænset til rent driftsmæssige funktioner. - For fremtiden skal driftslederen ikke holde de grønne områder ved kraftvarmeværket eller male bygningerne. Endvidere skal han heller ikke mere arbejde i forbrugernes huse med deres radiatorer eller lignende private installationer, sagde Henrik Guldsø Nielsen i sin orientering til de andelshavere, der deltog i generalforsamlingen. Fremover er det bestyrelsens medlemmer, der skal informere om priser og forestå kampagner. - Vor kasserer bliver mere involveret i den daglige økonomistyring af værket, og derfor har bestyrelsen vedtaget at honorere det arbejde med 6000 kr. om året, oplyste formanden. Den varmeveksler, som Tversted Kraftvarmeværk købte for nogle af de penge, som værket fik via den første hjælpepakke til barmarksværkerne, har vist sig at være en god investering. - Effekten af maskine og en stabil drift i øvrigt kombineret med - viste det sig - for høje forventninger til naturgasprisen i det forgangne år har glædeligvis medført, at vort økonomiske resultat er særdeles godt, sagde Henrik Guldsø Nielsen. - Vi er nu i en situation, der kombineret med den nye regerings hjælp til barmarksværkerne gør, at vi i det nye regnskabsår har kunnet sænke prisen på varme med godt en halv snes procent. Den noget gunstigere økonomiske situation har også medført, at bestyrelsen for kraftvarmeværket har haft mulighed for at købe sig til eksperthjælp i forbindelse med forlig, ansættelseskontrakt, regnskabsovervågning og udarbejdelse af budget, sagde formanden. - Udgifterne til advokat- og revisorbistand udgør efter bestyrelsens opfattelse helt nødvendige honorarer, der gerne her og nu samt i fremtiden skulle hjælpe os andelshavere og forbrugere til en mere sikker, rentabel og problemfri administration af værkets forhold. - Altså på sigt medvirke til fremtidige gode resultater for Tversted Kraftvarmeværk, tilføjede Henrik Guldsø Nielsen. Resultatopgørelsen for perioden fra 1. juli sidste år til 30 juni i år viste et plus på 400.313 kr. Antallet er forbrugere er i alt 249.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...