Energiselskaber

Kraftvarmeværk på kommunale hænder

Varmeforsyningen køber kraftvarmeværk for 81 mio. kr.

FREDERIKSHAVN:Byrådet sagde mandag aften god for, at Varmeforsyningen køber det gasfyrede kraftvarmeværk på Vendsysselvej af Elsam A/S. Her og nu får det ikke den store betydning for forbrugerne, men på sigt kan det formentlig betyde lavere varmepriser - og alternativet var, at udenlandske opkøbere overtog værket. Overtagelsesprisen er godt 80 mio. kr. svarende til restgælden af de lån, som kommunen i forvejen stiller garanti for. Kraftvarmeværket blev bygget sidst i 80'erne, som et af trækplastrene, der skulle trække naturgasnettet nord for Limfjorden. Sidenhen har Energitilsynet anbefalet Elsam at skille sig af med de decentrale kraftvarmeværker. Fordelen ved ejerskab er ifølge formanden for teknisk udvalg, Jens Hedegaard Kristensen (CD), at Varmeforsyningen ikke blot bærer den økonomiske risiko men også får kompetencen til at træffe afgørelser i økonomisk henseende. - Vi forhindrer andre i at købe værket og kan bruge den fortjeneste, der måtte være, til at nedsætte varmeprisen, siger Hedegaard.