Kraftvarmeværket får nej

Et længe ønske om at udvide bliver endegyldigt skudt ned af Energistyrelsen

For godt halvandet år siden søgte Kraftvarmeværk Thisted om en godkendelse hos Energistyrelsen om tilladelse til at udvide værkets kapacitet ved at bygge et nyt og mere effektivt kraftvarmeværk. Efterfølgende har Miljøstyrelsen for Energistyrelsen undersøgt det danske behov for afbrænding af affald, og om der er behov for en udvidelse af kapaciteten, som Kraftvarmeværk Thisted har givet udtryk for. Energistyrelsen skriver i sit afslag dateret 5. juli 2010, at Miljøstyrelsen har vurderet, at der inden for en tidshorisont på fem til otte år ikke er behov for en generel forøgelse af kapaciteten til afbrænding af affald. Den generelle økonomiske afmatning er en faktor, som i Energistyrelsens afslag til Thisted Kraftvarmeværk spiller en afgørende rolle. - Udviklingen i affaldsmængderne har været faldende, siden ansøgningerne blev modtaget, skriver Energistyrelsen som en begrundelse for sit afslag og styrelsen skriver videre, at dette har resulteret i midlertidig lukning af flere jyske værker, som afbrænder affald. Afslaget betyder ikke et totalt nej til en forbedret effektivitet. I afslaget står, at Kraftvarmeværk Thisted og dets anlæg kan renoveres indenfor den eksisterende godkendte kapacitet. Driftsleder Jørgen Skaarup, Kraftvarmeværk Thisted, udtrykker skuffelse over afslaget. - Jeg kan ikke forstå, at en liberal regering ikke giver os lov til at udvide, når vi har Danmarks billigste priser, og for mig lyder det som om regeringen har glemt udkantsdanmark, men det kan vel ikke passe? spørger Jørgen Skaarup polemisk.