Kraftvarmeværkskunder er i en økonomisk klemme

ENERGIPRISER:Poul Erik Jensen, Brønderslev, havde forleden et særdeles aktuelt læserbrev i Nordjyske Stiftstidende omhandlende især benzinpriserne. Men forholdene er meget værre! Hele transportsektorens olieforbrug og ejendommenes opvarmning ved brug af olie eller naturgas - her er det vanskeligt eller umuligt at spare. Ved Dansk Fjernvarmes årsmøde med over 1000 deltage i 1996 i Bellacentret i København talte bl.a. energiminister Svend Auken. Han lovede bl.a, at regulere energiafgifterne, således at kundernes pris altid blev cirka 3000 kr. pr. ton svær fuelolie. Desværre glemte han hurtigt det afgivne løfte!. Der er mange ting, der kunne ændres ved priserne f.eks. som P.E.J nævner. Gasprisen bør ikke følge olieprisen, men samme system som i Holland. Det er ulogisk at opkrævede statsafgifter pålægges moms! Man kunne nedsætte momsen til f.eks. 20 procent. Da ville mange undlade at køre til udlandet for at købe ind. Det er kolossal forskel på, hvad det koster at varme en bolig op - lige fra 7-8000 kroner til 25. - 30.000 kroner pr. år. Et eksempel fra vort barmarks kraftvarmeværk i Hvalpsund. Fast afgift 8.000 kr. + 18 MW á 750 kr. (18.000 kr.) + moms 5375 kroner. Alt i alt 26.875 kroner. Man kan undre sig. Hvorfor undlader staten at udbetale de 15 millioner kroner til barmarksværkerne, der blev bevilget for to år siden. Hvorfor skal forbrugerne betale moms af den gæld/rente værkerne (cirka 20 millioner kroner) påfører hver forbrugers regning?. Hvis en husejer gør et lån for at købe nyt varmeanlæg, skal der ikke betales moms af renter og afdrag. De allerfleste af disse barmarksværker skulle aldrig være bygget.