Brønderslev

Kraghede kloakeres

KRAGHEDE:Der er planer om at kloakere den østlige del af Kraghede. Det er et ønske, der er kommet fra beboere i området. På den baggrund er der sendt et spørgeskema ud til beboerne. I Kraghede Øst er der syv ejendomme, der har sagt ja, mens fire siger nej. På Vesterholtvej har tre svaret nej. Forsyningsudvalget i Brønderslev har drøftet situationen, men mener, at det er påkrævet, at alle beboere siger ja til kloakeringen. - Ellers er der ikke økonomisk grundlag for det, siger formand for forsyningsudvalget, Ole Lysgaard Jensen (V). Han understreger, at kommunen ikke er forpligtiget til at foretage kloakering, som tilfældet er omkring vandforsyning. Ole Lysgaard Jensen indrømmer, at det er sjældent, at kommunen får henvendelser fra borgere, der frivilligt ønsker kloakering. - Men det er da tegn på, at borgerne er ved at få en mere bevidst holdning for miljøet, og omkring spildevand. I den aktuelle sag er ønsket opstået, fordi der er problemer med nedsivningsanlæggene. Der er planer om at holde et borgermøde på torsdag, hvor spørgsmålet drøftes. Men Ole Lysgaard Jensen understreger, at politikerne står fast på, at udgangspunktet er, at alle i området kommer med på kloaknettet. Det ventes at koste ca. 1,4 mio. kr. at foretage kloakering til 16 ejendomme iKraghede.